Namn Anders senare Frica 2

År 1942

Tillverkare  DFF Övermo varv

Längd 6,50

Bredd  2,20

Djupg 0,50

Motor org. Seffle  S15 BFV 10 hkr Nu Deutz 9 hkr

 

Enviken 2008 04 05

Historia. Tillverkningskostnad för Anders var 6 070 kr. Den ursprungliga Sefflemotorn typ S15  BFV  på 10 hkr byttes 1965 mot en luftkyld Deutzmotor. DFF sålde 1972 11 03 båten till Claussons AB i Enviken, för 8 000 kr. Båten skulle levereras till Yttertänger. Anders är en av de första små motorvarpbåtarna av denna typ som DFF byggde i egen regi. Lägg märke till att vågbrytaren är obetydligt högre än skvättbordet och att det är dubbla luckor in till utrymmet under fördäcket. Dubbla luckor hade även de första motorvarpbåtarna av typen BVV 10 Lidwall & Söner AB byggde 1945 - 46.


Företaget Claussons AB hade bland annan verksamhet ett sågverk som förvarade timmer i en utbuktning av Svärdsjöån. Där fick båten namnet Frica 2 även om det aldrig målades på. Frica 2 behövdes för att sköta inlänsningen i detta begränsande vatten. Båten var i arbete fram till 1995 och blev senare något av en personalförmån. Senaste året den var i sjön var 2001. Då bilderna togs ägdes båten av sågverket. Frica 2 är helt i original, lite bucklig men plåtmässigt i relativt gott skick. Det är 2015 fortfarande Frica AB som äger båten

 

Enviken 2008 04 05

Hela botten verkar att vara dubblad. Enviken 2008 04 05

Bronspropeller. Enviken 2008 04 05

Härligt originalskick Enviken 2008 04 05

Enviken 2008 04 05

 

Tillbaks