Namn  ANDERS


Byggår 1942  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 6,50  bredd 2,20 djupgående 0,50 
Motor Original Seffle S15 BVF 10 hkr nu Deutz 9 hkr

 

Historia. Tillverkningskostnad för Anders var 6 070 kr. Den ursprungliga Sefflemotorn typ S15  BFV  på 10 hkr byttes 1965 mot en luftkyld Deutzmotor. DFF sålde båten 1972 11 03 till Claussons AB i Enviken, för 8 000 kr. Båten skulle levereras till Yttertänger. Anders är en av de första små motorvarpbåtarna av denna typ som DFF byggde i egen regi. Lägg märke till att vågbrytaren är obetydligt högre än skvättbordet och att det är dubbla luckor in till utrymmet under fördäcket. Dubbla luckor hade även de första motorvarpbåtarna av typen BVV 10 Lidwall & Söner AB byggde 1945 - 46. Företaget Claussons AB hade bland annan verksamhet ett sågverk som förvarade timmer i en utbuktning av Svärdsjöån. Där fick båten namnet Frica 2 även om det aldrig målades på. Frica 2 behövdes för att sköta inlänsningen i detta begränsande vatten. Båten var i arbete fram till 1995 och blev senare något av en personalförmån. Senaste året den var i sjön var 2001. Då bilderna togs ägdes båten av sågverket. Frica 2 är helt original, lite bucklig men plåtmässigt i relativt gott skick. 2015 var det  fortfarande Frica AB som ägde båten.

Hon såldes 2020 båten till en entrepenör i Bingsjö. Motorn startad men inget mer har hänt 2022.Dubblad i botten. Enviken 2008 04 05En sågverksbåt i rätt miljö. Enviken 2008 04 05Motor och Spel. Enviken 2008 04 05Bronspropeller. Enviken 2008 04 05


Gubbar på spaning. Foto red 2022 08 04


Gubbar på spaning. Foto red 2022 08 04

Tillbaka