Namn  BOSSE


Byggår 1960 Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 7,20  bredd 2,20  djupgående 0,50  Motor Deutz dieselmotor om 9 hkr

 

Historia  Bosse är enligt Dalälvarnas Flottningsförenings tabeller den sist tillverkade båten av typ B. Tillverkningskostnaden var 17,000 kr. På en nyupptäckt bild ses båten i arbete på Limåns sjösystem okänt år. Fullt klart är att hon bara gick i flottningen 10 år. Båten såldes 1972 03 20 till Östra Sveriges Skogsägare AB med säte i Stockholm till priset av 9 000 kr.

En rätt dålig affär på det hela taget.Varifrån båten såldes framgår inte av fakturan. Detta är dessutom det sista spåret vi har av Bosse, Först i augusti 2015 kom en bild fram på båten som aldrig hade haft tändkulemotor. Det visar på ett visst nytänkande från DFF:s sida. Obruten skrovlinje utom en liten förhöjd plåtsarg akterut och sänkt fördäck. Det ser ut som man på Övermo varv sneglat på Lidwalls spantlösa typ av BVV 10 när man byggde Bosse men detta är bara en spekulation från red sida.Tillbaka