Namn Dalkarlen


Byggd 1869  som odäckad ångvarpbåt på W. Lindbergs Mek verkstad i Stockholm, även kallad Södra Varvet. Längd: 15,30   bredd: 3,85 Ångmaskin Ångmaskin - torligen av varvets tillverkning - på 10 indikerade hkr.

 

Historia.  Båten byggdes för firma Astrup & Sörensen som startade det första sågverket i Skutskär. Båten bultades ihop på varvet i Stockholm, demonterades åter och den 17 dec 1869 noterades i Post & inrikes tidningar att båten avsänts till Gävle via ångfartyg. Vi kan anta att båten med hästfora gick upp till Gysinge för ihopnitning. Det var vanligt att varven vid denna tid sände med erfaren personal när båten skulle monteras.Båten gick med start från 1870 på Hedesundafjärden för att dra ned timmer till sågen. Redan 1872 övertogs sågen i Skutskär av ett nytt bolag och så även Dalkarlen. Våren 1885 köptes sågen av Stora Kopparberg Bergslags AB som därmed blev den största intressenten i flottningen på Nedre Dalälven vars flottningsförening bildades 1890. Därmed övertogs båten av flottningsföreningen som 1936 uppgick i Dalälvarnas FF. Mycket lite är känt om båten men runt 1940 blev den upplagd i Gysinge och skrotades troligen 1957.

 

Dalkarlen varpar timmer runt 1900. Foto genom Ove Arvidsson

DFFs flotta på Hedesunda fjärden runt 1920 Domnarvet, Dalkarlen, Måns och Snapp Opp. Reprofoto red

Östa t.v. och Dalkarlen vid DFF s depå vid Hedasunda. Foto Erik Lidwall runt 1935

Dalkarlen vid DFF s depå vid Hedasunda. Foto Erik Lidwall runt 1935

Tillbaks