Namn Dalkullan


Byggd 1869  som odäckad ångvarpbåt på W. Lindbergs Mek verkstad i Stockholm även kallad Södra Varvet. Längd: 15,30   bredd: 3,85 Ångmaskin - torligen av varvets tillverkning - på 10 indikerade hkr. Okänt år utbytt till en Compound på ca 70 hkr.

 

Historia.  Båten byggdes för firma Astrup & Sörensen som startade det första sågverket i Skutskär. Båten byggdes på varvet i Stockholm, demonterades åter och den 17 dec 1869 noterades i Post & Inrikes tidningar att båten avsänts från huvudstaden till Gävle via ångfartyg. Vi kan anta att båten gick med hästfora upp till Gysinge för ihopnitning. Det var vanligt att varven vid denna tid sände med erfaren personal när båten skulle monteras. Båten gick med start 1870 på Färnebofjärden för att dra ned timmer till sågen vid kusten. Redan 1872 övertogs sågen i Skutskär av ett nytt bolag och så även Dalkullan. Våren 1885 köptes sågen av Stora Kopparberg Bergslags AB som därmed blev den största intressenten i flottningen på Nedre Dalälven, vars flottningsförening bildades 1890. Därmed övertogs båten av flottningsföreningen som 1936 uppgick i Dalälvarnas FF. Mycket lite är känt om båten och när den utrangerades av DFF. Runt 1940 - 41 såldes Dalkullan till Kallerö för att spela timmer på Kallringafjärden och ta hand om det timmer som flottades ut i Östersjön från bland annat Olandsån. Dalkullan ersattes 1954 av Lidwallsbygget Kallerö nr 215 Därefter brukades Dalkullan som flytande rastkoja och förråd för kätting tills verksamheten upphörde. Skrovet låg på 1970 talet på land vid Kallerö nära Östhammar. Vidare öden okända. Uppgifter och foto kopierade från tidskriften Rospiggen 2002 med redaktörens tillåtelse

 

Bild från Från Rospiggen 2002

Dalkullan upplagd vid Kallerö Östhammar. Foto Bengt Strandberg sommaren 1967

Bild från Från Rospiggen 2002

 

Bild från Från Rospiggen 2002

 

Bild från Från Rospiggen 2002

Tillbaks