Namn Domnarfvet


Byggd 1862  som odäckad ångvarpbåt på W. Lindbergs Mek verkstad i Stockholm, även kallad Södra Varvet. Längd: 18,26 m  bredd: 4,12 m. Ångmaskin av varvets tillverkning på 16 indikerade hkr. Byts till en från Hernösand 1903 på ca 100 hkr

 

Historia. Beställd av Stora Kopparbergs Bergslag AB, Falun i juli   1862. Levererad av William Lindbergs verkstad vid Södra Varvet som Domnarfvet till Stora Kopparbergs Bergslag AB, Falun. Tillverkningsnr 29. Ihopmonterad på plats vid sjön Runn i Falun. Byggnadskostnaden var 21.531,70 kr. Båten skulle brukas för  bogsering av pråmar med sågat virke från sågverket i Domnarvet till Korsnäs, Falun.

1873 övertas båten av Dalelfvarnes-Thorsångs Flottningsbolag.  År 1886 flyttas hon till Marma, Hedesundafjärdarna, Nedre Dalälven dit  Stora Kopparbergs Bergslag AB flyttat sin exportsåg och byggs om.1890 byter Dalelfvarnes-Thorsångs Flottningsförening namn till Dalelfvarnes Flottningsförening.

År 1903 installeras en ny ångmaskin från Hernösands Mekaniska Verkstad & Warf AB, Härnösand på 100 hk, Runt 1930 monterades en beg, ångpanna av Övermo varv från Wennbergs Mekaniska Verkstad, Karlstad. Denna panna kan ha varit byggd 1907 enligt transportstyrelsen och kan ha suttit i DFF:s mudderverk. När båten däckades och fick styrhytt är inte klart men det bör ha skett sent 1940- tal.


1971 ombildas Dalelfvarnes Flottningsförening till Dalälvens Flottledsförvaltning, Falun vars uppgift var att avveckla flottleden och sälja mark, båtar samt fastigheter. Domnarvet arbetade med avvecklingen samma år. Såldes genom anbud till Mattias Axelsson 1971 .Därefter såld till Nils Nyström, Säter 1974 som river den traditionella styrhytten och bygger en ny som går ända ut till båtens skrovsidor och flyttar tillbaka båten till sjön Runn. Såld till Ove Arvidsson, Borlänge 1985 för att bli charterbåt på sjön Runn, Dalarna med rätt att föra 12 st betalande passagerare,  2002 Blir hon K-märkt av Statens Maritima Museer. 2019 överförd till båtregistret med signalen SFE 2757

 

Domnarfvet viid Domnarvssågen med lastpråmar 1870 tal. Foto genom Ove Arvidsson

DFFs flotta på Hedesundafjärden runt 1920 Domnarvet, Dalkarlen, Måns och Snappopp. Reprofoto red

På Hedesundafjärden . Foto Erik Hag runt 1965 05 17

På Hedesundafjärden . Foto Erik Hag runt 1965 05 17

Målning på båten av H Malm. 1955 i Ove Arvidssons samling

I Gysinge vid försäljningen Foto Gerdt Ekström sept 1970

I Gysinge 1972 Foto Håkan Larsson

Flyttad till Runn med ny hytt i Staberg utanför Falun Foto Red ookt 1979

Torsång midsommar 2025 Foto red.

Torsång midsommar 2025 Foto red.

I hemmahamnen Foto Ove Arvidsson 2021

Uppe på egen slip i hemmahamnen Foto Ove Arvidsson 2021

Tillbaks