Namn  Gårdvik


Byggår: 1930 tal  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,40 djupgående: 0,50  Motor Original :  Seffle typ 15 BF 10 hkr 

 

Historia. Tillverkningskostnaden för Gårdvik  är inte känd.  Båten är uppkallad efter en plats i Mora komun. Båten hade från början ett nitat plåtskrov. Den ursprungliga Seffle 10 hkr byttes okänt år till en 15 hkr Sefflemotor av modernare snitt med varpspelskoppling. 1959 byttes i sin tur denna motor ut mot en Bolinder Munktell på 23 hkr. Det förefaller som båten hela tiden funnits i trakterna runt Siljan och tidvis stationerad vid lassaretts brygan i Mora även kallad Pintorpsbryggan. Båten brukades i älvsnittet mellan Siljan och  Orsasjön.

1971 köptes båten av Ströms Sågverk som låg i Mora. Sågen hade sitt timmer magasinerat i Saxviken i centrala Mora. Där brukades  båten  med att dra små timmerflot mellan sågens  olika magasin. Gårvik var kvar till sågens nedläggning 1978. Båten såldes därefter till Sollerön och byggdes om till fritidsbåt.  Det var tänkt att hon skulle byggas om till ångdriven slup av Åke Ryss på Soll  men så blev det inte. I hastigheten frös dessvärre Bolindermotorn sönder

2006 såldes båten åter lokalt och nu är det Tomas Johansson som äger henne  Han har lagt ned mycket arbete på båten och fått tag på en hel BM 1052 motor. Hon kommer givetvis att få behålla namnet  och det viskas att sjösättningen inte är så avlägsen..

Vid DFF:s depå i Sanad Mora. I bakgrunden ses inloppet till Saxviken där båten var verksam 1971-78 vid Ströms såg.  Foto Bengt Strandberg 1966På Övermo Varv upplagd under vår vintern 1968 Foto Bengt StrandbergGårdvik bogsera ett litet flot inne på Saxviken i Mora. I dag är det ett exklusivt bostadsområde där sågen låg. Foto red juli 1973Vid Ströms sågverk 1977Som fritidsbåt i bogsertagen innanför Sollerön på väg mot Mora. Foto i Tomas Johanssons samling.Ute på Siljan Foto i Tomas Johanssons samling.
Som arbetsbåt i samband med bygget av den nya bron över till Sollerön. Foto red 1997 07 24Nu är Gårdvik på G igen. Som ses är bland annat vågbrytarens avslutning nu återställd.  Foto i Tomas Johansson


Tillbaks