Namn  GINA


Byggår 1957  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 4,50  bredd 1,70  djupgående 0,40  Motor original Seffle S 13 BFV 

 

Historia. Fina levererades 1957.  Båten såldes i april 1971  till AB Vägförbättringar  för att brukas vid byggande av tunnelbanans Blå Linje.  Båten användes för att rangera mudderpråmar som tippades fulla med sten från t-banebygget bakom Nationalmusset i Stockholm. Fanns där till 1976.  Öde 2019 ej känt


Gina och Fina vid Övermo varv  Foto Bengt Strandberg 1968 05 28  i reds samlingBlasieholmen 1972  Foto Red.

Tillbaka