Namn  GINA


Byggår 1957  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 4,50  bredd 1,70  djupgående 0,40  Motor original Seffle S 13 BFV 

 

Historia. Fina levererades 1957.  Båten såldes i april 1971  till AB Vägförbättringar  för att brukas vid byggande av tunnelbanans Blå Linje.  Båten användes för att rangera mudderpråmar som tippades fulla med sten från t-banebygget bakom Nationalmusset i Stockholm. En större sefflemotor sattes in efter 1974 Fanns där till 1976. Som entrepenadbåt i Bua Hamn, Varberg 2009. Med okänd motor.   Öde 2019 ej känt

 

Speciella kännetecken: Akterdäck i höjd med skrovet, Avvisarlist. Ingen timmerbur, Pollare av rör i aktern lågt placerade, Ratt i centrum. Låsbart skåp akterut.
Gina och Fina vid Övermo varv  Foto Bengt Strandberg 1968 05 28  i reds samlingBlasieholmen 1972  Foto Red.

I Bua hamn. Foto Lasse Lundell 2009 07 07

På jobb Foto  ?   2010 04 10På jobb Foto  ?   2010 04 10

Tillbaka