Namn Göran


Byggd 1881  som däckad ångvarpbåt på Ljusna Mek verkstad i Ljusne. Längd: 21,50 m   bredd: 4,90 m. Ångmaskin av varvets tillverkning på 20 indikerade hkr. Tillverningskostnad för båten var 35 500 kr.

 

Historia.  Ritad av ing. C Wiström vid Stora Varvet, Stockholm. Levererades av Ljusne Mekaniska verkstad AB 1881  som Göran till Dalelfvarnes-Thorsångs Flottningsförening. Brukad som ångvarpbåt på Siljan. 1890 byter Dalelfvarnes-Thorsångs Flottningsförening namn till Dalelfvarnes Flottningsförening. Båten får en ny ångmaskin 1897 tillverkad av Hernösands Mekaniska Verkstad på 110 indikerade hk men pannan från 1881 behölls

Göran har gått till historien genom den våldsamma pannexplosionen den 15 juni 1916 varvid eldaren omkom. Båten sjönk på 22 meters djup på Stor-Siljan. Bärgad, reparerad och åter i drift 1917. Skeppare på Göran från 1897 blev den blott 33-årige Per Nilsson som tidigare varit maskinist på Orsa sedan leveransen 1888. Per Nilsson upprätthöll befattningen till sin pensionering 1928. Efterträdare blev Nils Sellner. På 60-talet var Gunnar Dahlberg skeppare.  Göran hade namn om sig att vara vedslukare – ”gles i maskin”. Detta berodde på att ångspelet var av högtryckstyp som slukade dubbla ångmängden jämfört med de andra båtarna som hade compoundspel. I mitten av 1960- talet försågs hon med oljeeldning. Två extra tankar monterades på var sida om skorstenens infattning på däck vilket ökade båtens räckvidd. När Elfdalen togs ur tjänst 1966 fick Göran överta Elfdalens compoundspel. Båten var något av Flottningsförenings flaggskepp. När de båda motorbogserarna Siljan I och Siljan II togs i drift på Siljan fick Göran gå på traden Orsa -Mora. Hon bogserade då de timmermassor som kom från Oreälv över Orsasjön till magasinet i Mora. Göran togs ur drift 1970 efter att ha avslutat en 90-årig arbetsperiod.

Båten såldes till en person som genast sålde ångmaskinen till en ångbåt i Södertälje och rev ut ångpannan. Därvid revs även hytten från 1917. Många hade förutsatt att båten skulle sparats till eftervärlden, i synnerhet som hon var i ett mycket gott skick. Så blev det dessvärre inte men framsynta Leksands och Insjöbor förvärvade ångpanna som 22 år senare kunde monteras in i ångf Engelbrekt. Där gör den ännu 2021 god tjänst. År 1972 påbörjades ett bygge av en stor plåtöverbyggnad på Göran - bland båtfolket runt Siljan gemenligen kallat Borlängekartong - men denna färdigställdes aldrig. Båten blev liggande men runt 1974-75 lyckade andra krafter förvärva båten. Stommen av den stora plåtöverbyggnaden revs och en traditionell styrhytt byggdes upp. En dieselmotor som driver originalpropellern via kedjor ger båten god fart ca 7-8 knop. Så småningom tillkom även skorsten och 20 år efter förstörelsen var Göran sig lik igen. 2021 ägs hon sedan många år tillbaks av Sven Larsson som håller båten i ett mycket fint skick.

 

Göran ankrad på Siljan utanför Leksand Besättningen- kocka och 7 man - uppställd på båten som var ursprungligt skick. Mellandäck nedsänkt midskepps, från köksnedgången till akterdäcket där spelvajern går ut. I bordläggningen luckor för intag av ved till pannan. Personer fr. vä: Axel Risberg, Nils Risberg, Gustav Halvarsson, Per Larsson, Tällbom, Anders Sellner, Per Nilsson och Ester Nilsson. Foto ökänd 1909 i Orsa kommuns fotoarkiv.

Göran på gamla slipen i Övermo varv. Foto okänd taget 1904 i Orsa kommuns fotoarkiv

Bärgad från 22 meters djup till Övermo varv efter ångpanneexplosionen 6 juni 1916. Hytt, panna och trädäck bortsprängt Bordläggningen på BB sidan har rämnat i förkant av ångpannan. Återställningsarbetet började omedelbart efter bärgningen. Foto Oscar Clason Leksand aug 1916

Ny panna lyfts i vid Norsbro. Där fanns stickspår från Leksands station som underlättade transporten av ångpannan. Foto reds samling våren 1917

Den skadade bordläggningen repararerad. Ny styrhytt byggd. Foto okänd 1917 i Orsa kommuns fotoarkiv

Vid bryggan Övermo varv. Vårrustning är på G. Foto Erik Lidwall ca 1930

På Österviken i full fart framåt. Fotad från livbåten som är sjösatt. Experiment med radiokomunikationsmast Foto Erik Lidwall ca 1930

Passerar Leksandskajen med Laknäspråmen Kronan vid sidan runt 1935 Reprofoto red

Muddrar infarten till Saxviken i Mora. Foto red aug 1969

Slutvarpat och bogserat på Siljan / Orsasjön, vid Övermo Varv. Dessvärr kom hon aldrig mer under ånga. Foto red aug 1970

Plåtöverbyggnaden riven och en traditionell styrhytt på väg att byggas upp.
Foto red aug 1974

I toppskick ! Skorsten och gösen fällda för färd nedströms Leksand på Siljans Fartygsförenings höstträff 2021 Foto Red 2021 09 04

Vid Rälta på Österdalälven under Siljans Fartygsförenings höstträff 2021
Foto Red 2021 09 04

 

 

Tillbaks