Namn Gylfe

År 1946 -47

Tillverkare  DFF Övermo varv

Längd 7,00

Bredd  2,20

Djupg 0,50

Motor Deutz Diesel om 9 hkr

 

Historia. Tillverkningskostnaden för Gylfe  var 8 200 kr. Den ursprungliga Seffle 10 hkr byttes 1965 till en Deutz Diesel på 9 hkr. Då kulmotorn byttes ut 1965  byggdes en extra styrplats längs fram i fören varifrån även motorn kunde manövreras. Som en av de sista posterna i Dalälvarnas Flottledsförvaltnings bokföring såldes Gylfe 1977 04 12 till Hans Holinder i Gävle för 9 000 kr. Han hade vid den tiden ett företag som skötte förtöjning av större båtar i Gävle hamn

Gylfe användes för så kallad hamnroddarverksamhet, 2002 återfann jag båten vid Oskars Fredriks Skans i Gävle. Båten stod då på land, var ombyggd med en liten hytt akter om fördäcket. Båten  hade ett litet rosthål i stäven. Annars såg den ut att vara i gott skick. Den var försedd med en större Deutzmotor, enligt uppgift ursprungligen från Ångermanälvens FF.  Var båten fanns i feb 2015 visste vi inte. Båten på bilderna i Gävle kan tom vara en annan f.d. DFF båt men den ägdes av Hans H och därför borde det vara samma båt om än något ombyggd. Hur som, en DFF båt typ B är det helt säkert.

Gylfe i Västerdalälven 1967. Den extra styrplatsen ses tydligt  Foto Bengt Strandberg

Gylfe i Torsång vid Dalälvarnas flottningsförening depå i maj 1976 Foto Red

Gylfe i Torsång vid Dalälvarnas flottningsförening depå i maj 1976 Foto Red

Gylfe i Gävle Hamn april 2002 foto Red.

Gylfe i Gävle Hamn april 2002 foto Red.

Gylfe i Gävle Hamn april 2002 foto Red.

Gylfe i Gävle Hamn april 2002 foto Red.

 

Tillbaks