Namn  GYLFE


Byggår: 1946-47   Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 7,20  bredd: 2,20 djupgående: 0,50  Motor Original :  Seffle typ S 15 BF 10 hkr 

 

Historia. Tillverkningskostnaden för Gylfe  var 8 200 kr. Den ursprungliga Seffle 10 hkr byttes 1965 till en Deutz Diesel på 9 hkr. Då kulmotorn byttes ut 1965  byggdes en extra styrplats längs fram i fören varifrån även motorn kunde manövreras. Som en av de sista posterna i Dalälvarnas Flottledsförvaltnings bokföring såldes Gylfe 1977 04 12 till Hans Hollinder i Gävle för 9 000 kr. Han hade vid den tiden ett företag som skötte förtöjning av större båtar i Gävle hamn.  Gylfe användes för så kallad hamnroddarverksamhet,

2016 får vi bilder på en båt som borde vara Gylfe även om skvättbordet är påskarvat midskepps. Främre skotten och fördäcket är borttaget men uteslutningspricipen gör att vi är rätt säkra på att rätt båt är upphittad. Bucklorna och intryckningarna på BB:s bog ser också ut att stämma med bilden från 1976.
Gylfe i Västerdalälven 1967. Den extra styrplatsen ses tydligt  Foto Bengt StrandbergGylfe i Torsång vid Dalälvarnas flottningsförening depå i maj 1976 Foto RedDenna ex DFF båt på Runmarö skulle kunna vara Gylfe !!  Foto Carl Öberg  2016Står kvar fast förankrad i myllan. Foto red 2019 02 14

Tillbaks