Namn  HOLMSÅN nu TORSÅNGAREN


Byggår  Okänt  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 7,20  bredd 2,10  djupgående 0,50  Motor Original  Seffle 15 BV 7 hkr

 

Historia Byggs av Övermo varv.  Har nitat skrov och gick i slutet av 1960-talet i trakten av Torsång. Båten kommer troligen från Svärdsjövattendraget vars flottningsverksamhet slog sammans med DFF  redan 1953.  Båten var från början utrustad med en Sefflemotor på 7 hkr. Den 1965 byttes till en Deutz dieselmotor på 20 hkr. Båten såldes 1974 till Erik Norman som avsåg att bygga om båten till ångdrift. Erik hade tillverkat pannan och maskinen. Då Erik Norman avlidit förvärvades båten av Kjell Eriksson i Torsång som slutförde ombyggnationen .Båten förlängdes genom att båten fick en sk ångbåtsakter.

Ett traditionells tak har tillkommit och båten har nu ett typiskt ångslups utseende. Ångmaskinen är på ca 5 hkr och pannan är av vattenrörs typ .Isamband med ombyggnationen döptes båten till Torsångaren. Båten är flitigt i bruk på Dalälven och sjön Runn. sedna Kjell E avled har sonen Anders tagit över båten

 Holmsån och Harry i nedre Dalälven . Foto Conny Grundin 1966Erik Norman visar upp båten för Falu Kurirens läsare 1974.Under ångbåtsparaden i Torsång på midsommarafton   Foto Red 2007 06 22Torsångaren vid sin kajplats i just Torsång. Foto från nätet 2017

Slut på denna säsong Foto Anders Eriksson 2020 10 12


Nu väntar blästring ooch målning. Ett nytt tak står även det på attgöra listan.Foto Anders Eriksson 2020 10 12


Tillbaka