Namn  Hosjön senare  Sandra nu  Våga

Byggår: 1928 tal  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,80  bredd: 1,95  djupgående: 0,50 
Motor Original:  Seffle typ 15 BF 10 hkr 

 

Historia.  En tidig nitad motorvarpbåt som troligen kom från Amungens - Hosjöns flottningsförening som sedan 1955 ingick i DFF.  Amungens - Hosjöns flottningsförening hade inga namn på sina båtar varför namnet troligen tillkom 1955 eftersom DFF ville ha namn på alla  båtar. Den troligen ursprungliga Seffle 10 hkr byttes 1953 till en 15 hkr Sefflemotor av modernare snitt, typ S17 BF.  Motorn var tillverkad 1949. Sefflemotorn fanns kvar i båten då den utrangerades från DFF och såldes på anbud 1968 04 02.

Hosjön såldes till en herr Gunnars i Mora. De körde några år med kulmotorn som drivkälla men bytte snart till en Mercedes diesel och byggde om båten till fritidsbåt. Runt 1990 såldes båten vidare till Åke Eriksson och båten fick ny hemmahamn i Bonäs Hon fick där namnet Sandra. Runt 2004 såldes båten vidare till Mälaren och Grillby. Sedan dess har båten legat på land och varit under upprustning Hon lystrar sedan 2006 till namnet Våga  och förefaller vara i gott skick. Red köpte f.ö. Hosjöns Sefflemotor i Mora 1999


En fantastisk bild på Hosjön under flottningstiden på okänd plats 1950 tal. Foto okänd fotograf i Red samlingFull fart mot timret.  Hosjön under flottningstiden på okänd plats 1950 tal. Foto okänd fotograf i Red samling


Vid DFF:s varv i Övermo. Nymålad och redo för nya tag med timret  Foto Bengt Strandberg hösten 1965Till salu Annons i Falu Kuririen  1968 04 02 I reds samling


Fotade för mig då okänd plåtbåt i Mora. Med tiden kom kunskapen om att det var Hosjön. 
Foto red 1979 08 08

Hosjöns andra motor med tillv nr 6460  Här rustad av red 1999. 
Motorn finns 2019 i drift i en plåtbåt på Västkusten. Finns att lyssna på här  
I Bonäs som Sandra. Foto red 2002 07 05I Bonäs som Sandra. Foto red 2002 07 05Till salu i Bonäs  2003 08 08

Under rustning i Grillby  Foto Marita V.


Tillbaks