Namn  IVAR


Byggår: 1954  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 7,20  bredd: 2,20 djupgående: 0,50  Motor Original :  Seffle typ S 15 BFV 10 hkr 

 

Historia. Tillverkningskostnaden för Ivar var 11 750 kr. På ett foto från 1972 finns hon i trakten av Söderfors. I en förteckning på kvarvarande båtar upprättad 1974 03 14 av fd flottningschefen på Dalälvarnas Flottnings Förenings, Harry Westerlund står Ivar med. Hon fanns då på Rämsön i Söderfors och var planerad att säljas 1975. Det finns ingen anteckning om vart eller till vem båten såldes bland Dalälvarnas Flottnings Förening utgående fakturor.

År 2002 finns en båt av detta snitt i  oljehamnen i Gävle. Den ägdes av Hans Hollinder och han hade köp den motorlös av okänd säljare. Hans bedrev hamnroddar verksamhet i Gävle hamn vid denna tidpunkt. Båten var  försedd med en 3 cyl Deutzmotor på 24 hkr  som enligt uppgift kom från Ångermanälvens FF.  2002 hade båten ett hål i bordläggningen under vattenlinjen. Om den efter detta kom i tjänst igen är obekant liksom båtens vidare öden. Tacksam för all information om denna båt !!! 


Ivar i Nedre Dalälven   Foto Leif Nilsson, Söderfors 1972.Vid Fredriks Skans Gävle. Foto red 2002 04 20Vid Fredriks Skans Gävle. Foto red 2002 04 20
Vid Fredriks Skans Gävle. Foto red 2002 04 20Vid Fredriks Skans Gävle. Foto red 2002 04 20


Tillbaks