Namn  IVAR


Byggår: 1954  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 7,20  bredd: 2,20 djupgående: 0,50 
Motor Original :  Seffle typ S 15 BFV 10 hkr 

 

Historia. Tillverkningskostnaden för Ivar var 11 750 kr. På ett foto från 1972 finns hon i trakten av Söderfors. I en förteckning på kvarvarande båtar upprättad 1974 03 14 av fd flottningschefen på Dalälvarnas Flottningsförening Harry Westerlund står Ivar med. Hon fanns då på Rämsön i Söderfors och var planerad att säljas 1975. Det finns ingen anteckning om vart eller till vem båten såldes bland Dalälvarnas Flottningsförening utgående fakturor.

År 2002 finns en båt av detta snitt i  oljehamnen i Gävle. Den ägdes av Hans Hollinder och han hade köp den motorlös av okänd säljare. Hans bedrev hamnroddarverksamhet i Gävle hamn vid denna tidpunkt. Båten var försedd med en 2 cyl Deutzmotor på 18 hkr 2002 hade båten ett hål i bordläggningen under vattenlinjen.

Genom Facebook och sidan Svenska Flottningsbåtar fick vi i september 2020 svar på frågan om båtens öde. Jens Gustafsson utbjöd då en Deutzmotor till försäljning och det vissade sig att den kom från just denna båt. Efter mer än 10 år på land skrotades båten år 2010. Ivar bedömdes då vara i dåligt skick med sönderrostad botten efter alla år på land i Gävle

Ivar i Nedre Dalälven   Foto Leif Nilsson, Söderfors 1972.Vid Fredriks Skans Gävle. Foto red 2002 04 20Vid Fredriks Skans Gävle. Foto red 2002 04 20Vid Fredriks Skans Gävle. Foto red 2002 04 20Vid Fredriks Skans Gävle. Foto red 2002 04 20


Vad som återstod av Ivar 2020 Foto Jens Gustafsson 2020 09 13

Motorns tillverkningsskylt Foto Jens Gustafsson 2020 09 13

Tillbaks