Namn Kraku sedan Lotta

År 1938

      Tillverkare  Troligen Övermo varv

     Längd 5,60

Bredd  2,20

Djupg 0,50

     Motor orgSeffle 4 hkr frislagare nr 4062

 

Kraku i Malung juli 2001 Foto Red.

Historia. Båten som är av en särskild typ med mycket lågt fribord utrangerades redan i mitten av 1960 – talet. Skall ursprungligen trafikerat de norra delarna av Västerdalälven.  Hon är systerbåt till Laura som är något längre. Kraku, som betyder Kråkan, låg i många år på det  gamla sågverksområdet i Malung  .

Kanske är det originalmotorn som fortfarande sitter i båten  En Sefflemotor med tillverknings nr 4062  frislag typ 13 BF på 4 hkr vid 700 v/m. Spelet är borta. Båten är i dåligt skick. En stor hytt har byggds på i aktern. Under 1980 talet befor båten Västerdalälven som fritidsbåt under namnet Lotta med detta utseende.  Ägare 2003 var då Lars Ohlsson. Denna originella båt är verkligen värd ett bättre öde skrev red 2015.

Men nu har det hänt. Hans Åke  Z. förvärvade båten efter tips från red 2016 och började återställningen i Malung. Vintern samma år flyttade Hans Åke till Dalfors och tog med sig Kraku dit. Men planerna ändrades och red hittade åter en ny välgörare  i Emil Gustafsson, Hedemora. Han är välkänd båt renoverare för besökarna på  lidwallsbatar.se .

Nu i mars 2018 går åter kulmotorn efter kanske 30 års stillestånd och skrover förefaller ha klarat den långa vistelsen i Malung väl. Emil lovar inget bestämt mer än att motorn skall återmonteras i båten när skrovet är åtgärdat. Aktern på båten är helt lik de andra båtarna av typ B som byggdes på Övermo Varv,


 

 

Bengt Strandberg 1967

Kraku i Malung juli 2001 Foto Red.

Kraku i Malung juli 2001 Foto Red.

Kraku i Malung juli 2001 Foto Red.På väg  mot en ny framtid. Foto red 2017 08 07Motorn som i mars 2018 är i gång igen. Foto red 2017 08 07

En typisk akter på en båt byggd på Övermo Varv av Dalälvarnas FF  Foto red 2017 08 07

Tillbaks