Namn  Måsen


Byggår: 1919 Tillverkare: C.M. Laine Lifeboat Co.  Längd: 9,00  bredd: 2,30  djupgående: 0,8   Motor ?

 

Historia. Denna lilla motorvarpbåt har aldrig tillhört DFF men jag tar upp båten då den har en intressat historia och att hon  efter inköpet till Nusnäs fick ett liknande utseende som DFF:s  mindre motorvarpbåtar

Båten byggdes som livbåt i NewYork levererad 1919 10 14  enligt skylt ombord. Då godkänd för 40 personer. Hur båten kom till Sverige och Hallstavik är inte klarlagt. Sannolikt genom ett haveri på amerikanskt lastfartyg. Vännen Erik Hag har forskat i båtens tidiga historia men inte funnit ut vilket fartyg nuvarande Måsen var livbåt på. Det finns dock två kandidater !!  Turbinångaren Casper som förliste 1928 på Finska Utö eller ångf Conehatta som förliste utanför Hörnefors första november 1929. Måsen  kända svenska historia börjar i Hallstavik där en Carl Gunnar Edberg på 1940-talet använde båten till timmerhantering av flottgods till Hallstaviks pappersbruk.  I mitten av 1950-talet säljer en Karl Edberg båten till Kråk Erik Persson i Nusnäs. Kråk Erik  skall med båten bedriva flottning åt sågverken i Mora och då kommer Måsen och den samtidigt inköpta bogseraren Nusnäs väl till pass.

Erik Hag åker tillsammans med båtolgerna Bernt Fogelberg och Gunnar Hedman 6 mars 1965 Siljan  runt och fotograferar flottningsbåtar. I Nusnäs hittar de Måsen som nu byggts om för att passa som flottningsbåt. Hon har fått ett förhöjt fördäck och ett välvt plåttak.Ingen anteckning finns om motor men red tror sig minnas att båten hade en tändkulemotor då hon drog Nusnäs kyrkbåt till kapprodden i Leksand  som vanligtvis roddes första söndagen i juli månad. Måsen brukades även som fiskebåt på Siljan  Timmerhanteringen vid sågverken i Mora upphörde i mitten av 1970-talet. Kråk Eriks son Erland säljer Måsen till Bert Larsson i Nusnäs okänt år Han säljer vidare till Yngve Stamnäs.  Måsen försvann från reds radar men i juli 1999 är hon helt ombyggd med ny överbyggnad . Båten registrerades 20 januari i Sjöfartsverkets båtregister för yrkesbåtar som fiskepassagerarbåt med Yngve Stamnäs i Leksand som ägare. I Falu Kuriren berättas 9 juli 2001 att Måsen börjat gå fiske turer i Yngves regi. Han äger ännu båten 2019 men den har inte varit i vattnet de senaste 6 åren.
I Hallstavik 1941 Foto genom Erik Hag.Som flottningsbåt i Nusnäs Foto Erik Hag 1965 03 06På kapprodden i Leksand  Foto red Juli 1968Måsen som turfiske båt i Bäckehamn. Foto red  juli 2002

Tillbaks