Namn  NISSE  den äldre


Byggår: 1935   Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 6,90   bredd: 2,10 djupgående: 0,60  Motor Original :  Seffle typ 13 på 10hkr  nr 3502

 

Historia. Nisse  har rundbottnat, nitat skrov. Båten förekommer på några vinterbilder från Mora tagna i slutet av 1940 talet, kanske på en inspektionstur i Österdalälven. Under 1960-talet gick båten på  Bysjön i  Västerdalarna men utrangerades sannolikt före 1965.och köptes då av flottningsförman Sven Olsson. Därefter var båten i drift som fritidsbåt på samma sjö. Sonen Ingvar ägde båten 2010 men det är länge sedan den var i drift. Båten fanns då kvar men  i tämligen dåligt skick i Närsjö.


På Österdalälven på inspektionstur i Österdalälven ca 1940 Foto i Mora ByggdearkivPå Österdalälven på inspektionstur i Österdalälven ca 1940 Foto i Mora ByggdearkivPå Österdalälven på inspektionstur i Österdalälven ca 1940 Foto i Mora ByggdearkivI Närsjö. Foto Red 
juli 1999I Närsjö. Foto Red  juli 1999

Tillbaks