Namn  Ore


Byggår: 1958  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 10,30  bredd: 3,00  djupgående: 1,00   Motor Bolinder Munktell på 46 hkr

 

 Båten byggdes av DFF på Övermo Varv  efter ritningar från grannen Lidwall & Söner AB. Det fanns ett stort behov av moderna bogserbåtar i slutet av 1950 -tal och Lidwalls orderbok var helt fulltecknad. Men Flottningsföreningens eget varv hade både kunskap och möjlighet så man byggde denna båt i egen regi. Hon skulle ersätta Necken som i sin tur ersatt ångvarpbåten Ore Elf som sedan 1878 hade trafikerat  Skattungen och Oresjön. Båtarna hade dragit timmerflot från Ore älvs utlopp i sjön till södra delen av Skattungen, där älven åter tog hand om transportarbetet. Ore var stationerad vid Furudal där DFF hade en liten depå.med slip, smedja och oljebod. Här fanns också flera mindre båtar för flottningsarbetet.

När flottningen upphörde 1970 såldes båten till i mars 1971 till Ostkustens Örlogsbas på Muskö. Där brukades båten för inbogsering av olika örlogsfartyg i reparationsdockorna som var insprängda i urberget. 1993 såldes båten tillsammans med Siljan I genom anbud. Affären sköttes av Hildebecks AB i Nacka. Där slutade reds spår efter Ore men vi var rätt övertygade att honöverlevt. Hon hette dessutom Ore under hela tiden  hos försvarsmakten.

I april 2022 fick vi ett mail om Ore som visade att hon ännu fanns kvar:  Hej, Min pappa äger Ore. Båten finns kvar och står numera på land utanför Västerås. Den har tjänat oss som fritidsbåt sedan jag var barn på 1990-2000 talet.

Mvh Jeanette Rutberg

Trevlig uppgift att få för oss spanare !

På sin slip i Furudal. Foto genom Nils Berglund.1969


Ute på Oresjön med hotell Oreborg i bakgrunden Foto genom Nils Berglund.1969


På sin slip i Furudal. Foto Bengt Strandberg  våren 1968


Stockholms skärgård. Foto Ola KvarnströmUbåten Nordkaparen rangeras på Muskö. Överst Hera, i mitten knuffar Ore på och närmast kameran  Hebe. Foto
Ola Kvarnström  före 1985

Tillbaks