Namn  Ore


Byggår: 1958  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 10,30  bredd: 3,00  djupgående: 1,00   Motor Bolinder Munktell på 46 hkr

 

Historia.  Båten byggdes av DFF på Övermo Varv  efter ritningar från grannen Lidwall & Söner AB. Det fanns ett stort behov av moderna bogserbåtar i slutet av 1950 -tal och troligen var Lidwalls helt fulltecknade. Men Flottningsförenings eget varv hade både kunskap och möjlighete så man byggde denna båt i egen regi. Hon skulle ersätta Necken som i sin tur ersatte ångvarpbåten Ore Elf som sedan 1878 trafikerat  Skattungen och Ore sjön och dragit timmerflot från Ore älvs utlopp i sjön till södra delen av Skattungen,där älven åter tog hand om transportarbetet. Båten var stationerad vid Furudal där DFF hade en liten depå.Här fanns också flera mindre båtar för flottningsarbetet

När flottningen upphörde 1970 såldes båten till i mars 1971 till Ostkustens Örlogsbas på Muskö. Där brukades båten för inbogsering av olika örlogsfartyg i reparationsdockorna som var insprängda i urberget. 1993 såldes båten tillsammans med Siljan I genom anbud. Affären sköttes av Hildebecks AB i Nacka. Där slutade reds spår efter  Ore men jag är rätt övertygad att hon ännu finns kvar. Hon hette dessutom Ore under helea tiden  hos försvarsmakten

I april 2022 fick vi ett mail om Ore som visade att hon ännu fanns kvar:  Hej, Min pappa äger Ore. Båten finns kvar och står numera på land utanför Västerås. Den har tjänat oss som fritidsbåt sedan jag var barn på 90-00 talet.

Mvh Jeanette Rutberg

Trevlig uppgift att få för oss spanare !

På sin slip i Furudal. Foto genom Nils Berglund.1969Ute på Oresjön med hotell Oreborg i bakgrunden Foto genom Nils Berglund.1969På sin slip i Furudal. Foto Bengt Strandberg  våren 1968Stockholms skärgård. Foto Ola Kvarnström

Tillbaks