Namn  Ore


Byggår: 1958  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 10,30  bredd: 3,00  djupgående: 1,00   Motor Bolinder Munktell på 46 hkr

 

Historia.  Båten byggdes av DFF på Övermo Varv efter ritningar från grannen Lidwall & Söner AB. Det fanns ett stort behov av moderna bogserbåtar i slutet av 1950-talet och troligen var Lidwalls helt fulltecknade. Men Flottningsföreningens eget varv hade både kunskap och möjligheter så man byggde denna båt i egen regi. Hon skulle ersätta Necken som i sin tur ersatte ångvarpbåten Ore Elf som sedan 1878 trafikerat  Skattungen och Ore sjön. Uppgiften var att dra timmerflot från Ore älvs utlopp i sjön till södra delen av Skattungen, där älven åter tog hand om transportarbetet. Båten var stationerad vid Furudal där DFF hade en liten depå. Här fanns också flera mindre båtar för flottningsarbetet.

När flottningen upphörde 1970 såldes båten i mars 1971 till Ostkustens Örlogsbas på Muskö. Där brukades båten för inbogsering av olika örlogsfartyg i reparationsdockorna som var insprängda i urberget. 1993 såldes båten tillsammans med Lidwallsbåten Siljan I/Frost genom anbud. Affären sköttes av Hildebecks AB i Nacka. Där slutar reds spår efter Ore men jag är rätt övertygad att hon ännu finns kvar. Hon hette dessutom Ore under hela tiden  hos försvarsmakten.
 På sin slip i Furudal. Foto genom Nils Berglund 1969Ute på Oresjön med hotell Oreborg i bakgrunden Foto genom Nils Berglund 1969På sin slip i Furudal. Foto Bengt Strandberg  våren 1968Stockholms skärgård. Foto Ola Kvarnström

Tillbaks