Namn  Per senare Bunkeper


Byggår: 1930  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,40 djupgående: 0,50  Motor Original :  Seffle typ 17 BF 10hkr 

 

Historia.  Inget känt om båtens stationsort eller fart  före mtten av 1960-talet då den var på Övermo Varv vintern 1967-68. Hade nitat skrov och hade säkerligen nött ut minst två Sefflemotorer innan båten 1965 fick en luftkyld Deutzmotor på 23hkr som ännu sitter i. Motorbytet gjordes på Övrmo Varv.

När flottningen upphörde i och med 1970 år säsong överfördes all  egendom till Dalälvarnas  Flottleds Förvaltning ( lika förkortning som tidigare DFF ) och den nya föreningen skulle sköta avvecklingen och återställande av flottlederna samt sköta försäljninen av båtar och byggnader mm.  De ägde båten fram till 1975 då Per såldes till  Orsa Båt Klubb.

OBK brukar båten för utprickning och farledsarbeten mm  Hon är välhållen och alltid under tak i en båtport i småbåtshamnen, numer försedd med en kran i aktern men utan varpspel. .2019 har båten varit i Orsa båtklubbs ägo 45 år, ett år längre än hon varit flottningsbåt och 2020 blir hon  90 årPer under rivningsarbete av en diktal runt 1973. Foto genon Tony NordesjöI Orsa småbåtshamn med ursprunglig färgsättning men utan tak och varpspel Foto Red juli 1977


Nu med kran  nytt namn och ny färgsättning Foto Tomas Johansson 2007 09 29Fördäcksdetaljer Enda DFF båten med hål för pollarna 
Foto Tomas Johansson 2007 09 29Avgaserna går numer ut genom bordläggningen. Motorn inte flyttad men sannolikt är hon ordentligt barlastad 
Foto Tomas Johansson 2007 09 29Bunkepär under sitt tak Foto red 2018 07 22

Tillbaks