Namn  PILEN

Byggår: 1937-38   Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 7,20  bredd: 2,10 djupgående: 0,60  Motor Original :  Seffle typ 15 på 10hkr  

 

Historia. Pilen  var under flottningstiden stationerad i Ista och gick på Färnebofjärden  Hon hade ett svetsat, rundbottnat skrov. Kanske det första svetsade skrovet som byggdes på varvet. Ursprungligen hade hon en Seffle motor på 10 hkr. Den byttes 1967 ut mot en luftkyld Deutz motor på 20 hkr. Pilen brukades ända fram till 1975 med återställningsarbetena av flottleden i Nedre Dalälven  Samma år köptes hon av Tarras Blom, Leksand och blev fritidsbåt på Siljan men med bevart utseende och funktion. Tarras var inte bara flotsbåtägare utan också författaren till avsnittet om sjöfarten på Siljan  i Dalarnas årsbok 1972  På Sjö och Älv

I början av 1990-talet gjorde hon åter tjänst som arbetsbåt vid ett brobygge i över Dalälven men efter att arbetet var avslutat kom Pilen att 1997 säljas till Lars Gullback. Hon gick åter någar år som fritidsbåt men är 2019 sedan många år på land. Trots att båten var i gott skick planerades  blästring och upprustning. Motor och spel demonterades för kommande arbeten men sedan dess har planerna gått i stå.
Leveranskort ? från klappbryggan på Övermo Varv. Flickorna i förgrunden tvättar och pojkarna i båten håller på att montera drivningen till spelet. Handspelet på fördäck förefaller följt båten sedan den var ny.I bakgrunden DFF:S ångdrivna sugmudderverk och skrovet av ångslupen Selånger som DFF brukade som pråm  Foto Erik Lidwall runt 1937Vid Ista ,Färnebofjärden , där DFF hade en depå. Vid bryggan ses ångfartyget Östa  motorvarpbåten Gerdt och Pilen i förgrunden
 ännu med kulmotor samt en inspektionsbåt i trä till vänster i bild.  Foto Bernt Fogelberg 1965 05 27Filmruta från en smalfilm inspelad av Sven Hellström 1971Vid samma brygga 1975 Till vänster skymtar Gerdt på högersidan  Pilen och Äegir  Foto Conny Grundin  september 1975Pilen vid Tibble Foto Red augusti 1977Tarras Blom till rors på sin älskade Pilen i Leksand.  Foto red 1980 På hösttur med Siljans Fartygs Förening till Gråda brygga.  Foto okänd september 2001


Tillbaks