Namn  RULLE senare AURORA


Byggår: 1954  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,35 djupgående: 0,50  Motor original :  Seffle typ S17 BFV 15 hkr 

 

Historia. Rulle byggdes  på Övermo varv 19454. Helsvetsat skrov.  I slutet av 1960 talet var hon stationerad i Marma och befor fjärden med samma namn , senare fanns hon på sjön Bäsingen. 1971 såldes båten direkt av DFF till Sjöviks Folkhögskola belägen i södra delen av Dalälven och sjön Bäsingen.  Båtens varpspel och tak var borta då jag besökte folkhögskolan 2002.  Våren  2008  hade jag kontakt med skolan och de menade att båten var mycket uppskattad av studerande pensionärs grupper som gick på skolan och hon förbereddes inför 2008 år säsong. Jag hade våren 2020 varit i kontakt med skolan men inte fått något besked angående båtens vara eller icke. 

Vår spanare Gösta Lindell visste däremot besked och sedan år 2015 finns båten välbevarad i Fors, Avesta.Rulle i Marma Foto Bernt Fogelberg 1964 06 20


Rulle vid Marma 1966 Foto Bengt Strandberg I Sjöhistoriskas arkiv.

Rulle  vid  Näs Bruk Foto Sture Bylin 1969Rulle  vid  Näs Bruk. Vykort

I dimman Foto Stefan Hamréus 1993Rulle på land vid skolan Foto red 1999 04 03.

Rulle på land vid skolan Foto red 1999 04 03.

Den väl inbyggda Sefflemotorn på 15 hkr typ S 17 BFV Foto red 1999 04 03.
I vattnet  vid Sjövik Foto red aug 2002Rulle 2007 Foto från skolan

Tillbaks