Namn  RULLE senare AURORA


Byggår: 1954  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,35 djupgående: 0,50  Motor original :  Seffle typ S17 BFV 15 hkr 

 

Historia. Rulle byggdes  på Övermo varv 19454. Helsvetsat skrov.  I slutet av 1960 talet var hon stationerad i Marma och befor fjärden med samma namn , senare fanns hon på sjön Bäsingen. 1971 såldes båten till Sjöviks Folkhögskola belägen  södra delen av Dalälven och sjön Bäsingen.  Båtens varpspel och tak var borta då jag besökte folkhögskolan 2002.  Våren  2008  hade jag kontakt med skolan och de menade att båten var mycket uppskattad av studerande pensionärs grupper som gick på skolan och hon förbereddes inför 2008 år säsong. Jag har våren 2020 varit i kontakt med skolan men inte fått något besked angående båtens vara eller icke.  Vidare öden alltså okända
Rulle vid Marma 1966 Foto Bengt Strandberg I Sjöhistoriskas arkiv.Rulle  vid  Näs Bruk Foto Sture Bylin 1969Rulle  vid  Näs Bruk VykortRulle på land vid skolan Foto red 1999 04 03.I vattnet  vid Sjövik Foto red aug 2002I dimman Foto Stefan Hamréus 1993Rulle 2007 Foto från skolan

Tillbaks