Histori

 

Namn SAM

Byggår: 1951 Tillverkare: DFF Övermo varv Längd: 8,50 bredd: 2,50 djupgående: 0,60 Originalmotor : Seffle typ S17 BFV 15 hkr

 

Sam var en DFF båt med helsvetsat skrov, sluptak och tändkulemotor på 15 hkr. Enligt DFF:s egen förteckning på båtar till salu 1969 skall den då haft en Deutz Dieselmotor på 20 hkr som insattes 1965. När jag såg båten första gången våren 1974 fanns den nymålad vid DFF:s lilla depå i Torsång på slipen där. Den förefaller ha varit stationerad där sedan 1965 då den dyker upp på en bild tagen av vännen Erik Hag. I den sista förteckning på DFFs båtar jag fick i mars 1974 av Harry Westerlund på DFF:s kontor i Falun - Han var inblandad i försäljningen av de sist kvarvarande båtarna, fanns Sam i Utsund, Folkärna. Den skulle säljas under 1974-75. Det skedde i februari 1975 då den förvärvades av Firma Skogs och Markarbeten hemmahörande i Järfälla till det facial priset av 18 000 kr.Där slutar spåren efter denna under DFF tiden välhållna flottningsbåt. 

 

 

Sam i fart vid Torsång. Foto Erik Hag 1965Vid Utsund med traktorbåten T2   Foto Bernt Fogelberg 1968 08 10

Sam men i bakgrunden traktorbåten T 2 i full verksamhet i Dalälven Utsund. Ännu så sent på året är älven full med timmer. Foto Olle Renk 1969 09 07I färg på samma plats. Tillsänd bild okänd fotografI Torsång nymålad inför försäljningen från DFF  Foto red sommaren 1974I Torsång nymålad inför försäljningen från DFF  Foto red sommaren 1974

 

Tillbaks