Namn  TOR


Byggår: 1935    Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,50 djupgående: 0,60  Motor original :  Seffle typ S17 BF 15 hkr 

 

Historia.   Enligt DFF.s förteckning på varpbåtar skriven 1970 är Tor byggd 1935. Var är okänt.troligen Övermo Varv  I slutet av flottningsperioden fanns hon på Siljan, I augusti 69, när jag och en kamrat åkte runt sjön i en liten plastbåt, såg vi Tor tillsammans med Erik och Olle vid Solleröbanken. Båtarna var i arbete med att dra ett flot från Vika eller Ryssaviken, mellan bropelarna, ut mot Siljan. Nästa gång jag såg Tor var våren 1972, då hon låg på Övermo varv. Hon var såld till en flottningsförman i Västerdalarna. Uppmålad i DFFs färger, av de sista flottarna på varvet. Båten var då i originalskick med spel, korrugerat plåttak och BM diesel.

1999 åkte jag över gamla bron över Tunaån i St. Tuna och fick se något jag trodde mig känna igen. En plåtbåt vid namn TUN-TOR med stor överbyggnad. Båten var väl underhållen. Tor hade i originalutförande väldigt lågt fribord och DFF höjde detta. En 10 cm plåtremsa hade svetsats ovanpå den ursprungliga sargen. Detta kände jag igen på båten som låg i Tuna ån och så liknade ju namnet onekligen det gamla. Jag drog genast slutsatsen att detta var Tor, men inte  förän 2002 fick jag bekräftelse på att det verkligen var så. Då låg båten i gästhamnen i Rättvik och jag kunde till slut få kontakt med den nuvarande ägaren Bernt Jans . Han hade ägt båten ca 25 år och byggt om den till nuvarande utseende. Den tidigare platta akten är nu rund som på så många av dessa gamla varpbåtar och båten är därmed förlängd ca 75 cm. BM dieseln gör fortfarande god tjänst. Sommaren 2002 var troligen första gången sedan 1970 som båten gick i Siljan. De senaste åren har båten sommartid legat i Rättviks småbåtshamn.
Strandrensarlaget har nått Sollerön. Foto Bengt Strandberg 1968Med Erik innanför Solleröbanken. Foto red 1969 08 15Till försäljning Övermo varv. Foto Red mars 1972I Rättvik på båtdagen i CCW. Foto red 2008 07 31Ute på Sjön Foto Gun-Britt Sjöberg.  2016 07 30
 


Tillbaks