Namn  Torsång I


Byggår: 1928  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,40. Motor Original: Seffle typ 17 BF 10 hkr från 1957 en S 17 BFV  på 15 hkr 

 

Historia. Båten byggdes troligen på Övermo Varv av Dalälvarnas Flottningsförening. Som namnet antyder var båten stationerad i Dalälven vid Torsång och gick där tillsammans med systerbåten Torsång II. Båten är bland de älsta mindre motorvarpbåtarna Nuvarande Sefflemotorn är förmodligen den tredje eller fjärde motorn båten bestyckats med. När flottningen upphörde fick flottningsförmanen Gustafsson köpa båten direkt av DFF. Han blev så glad berättar sonen, att han hjulade runt på gräset hemma på gården DFF var oerhört restrektiva mot försäljningar till anställda; där av glädje utbrottet.

Båtens byggdes om till en modern kabinbåt, Motorn behölls och flyttades akterut, varpspelet togs bort. Nu blev det turer på sjöarna runt Norshyttan och ibland låg hon sommartid på sjösystemet runt Grycken o Edsken med Stjärnsund som hemmahamn. Sonen tog över båten men sedan 2015 har sonsonen Emil redat Torsång I. Emil är säkert känd tändkule och båtrenoverarare för er läsare av dessa sidor och under hösten beslöt han att "go back too basic" så att skriva Under den tämligen snölösa våren 2020 har överbyggnaden lättat från skrovet och båten kom att få en mer ursprungligt utseenede. Red gläds givetvis åt denna utveckling som vi kommer att följa med stor spänninng och tillförsikt

Torsång I full med Gustafsöner ochdöttrar. Spelet kvar  Foto genom Emil Gustafsson  runt 1972Här är spelet borttaget och båten flyter lite annorlunda   Foto genom Emil Gustafsson  runt 1972Snyggt ombyggd i Norshyttan Foto red 2000 06 15Snyggt ombyggd i Norshyttan Foto red 2000 06 15Sefflemotorn försedd med elektrisk glödning  Foto red 2000 06 15I Stjärnsund 
Foto Emil Gustafsson  sommaren  2016Ett delar sig i två. En lycklig skillsmässa !?  
Foto Emil Gustafsson 2020 03 15
 


Gamla former blir som nya. Skall det kanske dit ett tak ?  Foto Emil Gustafsson 2020 03 15

Återställning har börjat Foto Emil Gustafsson 2020 03 28

Återställning har börjat Ett nitat skrov i fint skick Foto Emil Gustafsson 2020 03 28

Klart och nymålat Red är trorligen imponerad Foto Emil Gustafsson 2020 08 02

Väldigt stiligt! Foto Emil Gustafsson 2020 08 02

Tillbaks