Namn  VÅGSJÖN  senare SUNNANSJÖ I


Byggår: 1930 -tal   Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,50 djupgående: 0,70  Motor original :  Seffle typ S17 BF 15 hkr

 

Historia.  Vågsjön  Byggdes som nitad motorvarpbåt och har sannolikt tillhört Hosjö- Svardsjöns Flottningsförening  innan sammanslagningen med DFF som skedde 1953. Båtens namn syftar på en sjö som ingår i det så kallade Svärdsjövattendraget: Båten var tidigt upplagd på Övermo Varv och var en av de tidigaste båtar som såldes via anbud, redan 1967

Red känner inte till vart båten såldes men i mitten av 1980 talet dyker en båt upp i Torsång  som har stora skrovmässiga likheter med Vågsjön. En Ernst Kessel förvärvade skrovet från okänd person, okänt när och byggde om båten till ångslup i mitten av 1980- talet.  Båten, som varit upplagd under många år såldes vidare  runt år 2000 till dåvarande ägarna av Cafeét i Torsång. Hösten 2021 har sonen tagit över och startat upp projektet på nytt. Jakten på en ny ångpanna har startat


 

 Vågsjön på okänd sjö med hemsnickrad överbyggnad. Foto Bernt Fogelberg 1965 06 27

I fart och under ånga på Runn Foto genom Erik Lindström 1980 talUnder upprustning i Torsång reggad som SLU 18 Foto red  2004 07 10

Överbyggnaden kortad och åtgärdad. Sunnanö går om en ny era. Foto Erik Lindström 2021 10 17

Maskin finns men nu letas efter en lämplig ångpanna. Foto Erik Lindström 2021 10 17

 

 

Tillbaks