Namn  VÅGSJÖN  senare SUNNANSJÖ I


Byggår: 1930 -tal   Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,50 djupgående: 0,70  Motor original :  Seffle typ S17 BF 15 hkr


Historia.  Vågsjön  Byggdes som nitad motorvarpbåt och har sannolikt tillhört Hosjö- Svardsjöns Flottningsförening  innan sammanslagningen med DFF som skedde 1953. Båtens namn syftar på en sjö som ingår i det så kallade Svärdsjövattendraget: Båten var tidigt upplagd på Övermo Varv och var en av de tidigaste båtar som såldes via anbud, redan 1967

Red känner inte till vart båten såldes men i mitten av 1980 talet dyker en båt upp i Torsång  som har stora skrovmässiga likheter med Vågsjön. En Ernst Kessel förvärvade skrovet från okänd person, okänt när och byggde om båten till ångslup i mitten av 1980- talet.  Båten, som varit  upplagt under många år  såldes vidare  runt år 2000 till dåvarande ägarna av Cafeét i Torsång. Han byggde en ny ångpanna. Status 2020 ej känd.


 Vågsjön på okänd sjö med hemsnickrad överbyggnad. Foto Bernt Fogelberg 1965 06 27Under upprustning i Torsång reggad som SLU 18 Foto red  2004 07 10


Tillbaks