Namn  VANSBRO


Byggår: 1937-38   Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 7,00  bredd: 2,00 djupgående: 0,60  Motor nuvarande  Seffle typ 14 på 7hkr  nr 3891

 

Historia. Vansbro  Byggd på Övermo varv till en kostnad av 2 700 kr. Den första ? kulmotorn byttes 1967 till en luftkyld Deutz dieselmotor på 9 hkr. DFF sålde båten 1973 01 08 till Firma Skogskontakt  i Stockholm för 8 500 kr. Båten skulle avhämtas i Leksand. Vansbro kom att brukas för hanteringa av buntat timmer i Stockholms skärgård. Företaget sålde båten vidare i slutet av 1970- talet  till okänt bogserbåtsrederi på Väddö. Där kunde historien sluta om inte Gunnar Malmström på Värmdö  2001 annonserade ut en ex varpbåt  till försäljning.

Båten köptes av Åkre Eriksson i Falun. Båten hade redan vid köpet en liten Sefflemotor med frislags regulator och rörlig propeller installerad. I Falun rustades båten upp ordentligt  Vid blästring framkom att båten hade varit reggad i frivilliga båtregistret med signalen SNO 42 men den har inte gått att hitta där, trots eftersökningar. Båten döptes till LOKE och försågs med ett trad tak. Båten hade hemmabrygga vid Roxnäs i Falun och befor sjön Runn. Vid reds senaste titt på fartyget  runt 2007 var hon i mycket gott skick.
Vansbro  vid Övermo Varv kanske med nymonterad dieselmotor.  Foto Bengt Strandberg 1967Loke vid sin brygga vid Roxnäs udde.  Foto red juli 2003Kulmotorn som har ålden inne men inte är båtens  första 
Foto red juli 2003Itressant dubbelkomando. 
Foto red juli 2003

Tillbaks