Namn  Venjan


Byggår: 1935  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 9,00  bredd: 2,40. Motor Original: Seffle typ 17 BF 10hkr från 1956 en S 17 på 15 hkr 

 

Historia. Båten byggdes troligen på Övermo Varv av Dalälvarnas Flottningsförening. Som namnet antyder var båten stationerad i Venjansjön och gick där tillsammans med den kända ångvarpbåten Tomten. Venjan är unik så till vida att skrovet har en så kallad ångslupsakter. Den enda av DFF:s mindre motorvarpbåtar som ser ut på dettta sätt.Båten såldes då flottningen upphörde 1970 men det finns ingen notering vart och till vilket pris bland DFF:s räkenskaper. Båten dök upp på Blocket.se  runt 2010 då någon övertagit ett dödsbo där Venjan befann sig.


Ronny Blomgren såg det fina i skrovet och kunde efter inköp ta med båten till Stockholmstrakten. Ronny - känd fartygsrenoverare - tog kontakt med red. som fick Sefflens motornummer och kunde med hjälp av kamraterna i Föreningen Sefflemotorn i just Säffle konstatera att motorn hade sålts ny till DFF i Leksand 1956. Det och skrovets form gav vid handen att det var just
Venjan Ronny köpt. Båten är 2019 blästrad och målad och motorn är monterad. Återstår durkar och lite däcksjobb. Det finns mycket gott hopp om att denna  tidigare skrotningshotade DFF båt återkommer i fart de närmaste åren, kanske redan 2020
Detta kan vara en leveransbild från Övermo Varv varifrån bilden är tagen. Foto Erik Lidwall troligen 1935Här har hon troligen nått Venjansjön. Foto Erik Lidwall troligen 1935Här på Venjan sjön med motorvarpbåten Necken som ersatte Tomten inför 1965 års säsong .Foto Bernt Fogelberg 1965 06 12Drömmen om att förvandla Venjan till nåt modernare. Foto genom Ronny Blomgren 1993Efter en fysisk och mental stripp såg hon ut som ovan.  Motorn är en tämligen modern Sefflemotor typ S17 BFV  på 15 hkr inköpt av DFF 1956. Foto genom Ronny Blomgren 2010 11 01Omhändertagen på Färingsö. Foto red 2011 11 13Målad och maskin på plats. Foto red 2019 04 12Nästan som en reklambild för Inter.
Foto red 2019 04 12 Jobbet med Venjan går vidare. Fotot red 2020 03 05

Tillbaks