Flottningsbåtsträff i Karlstad  13 juli 2019För tredje året i rad arrangerades en träff för flottningsbåtar med besättningar i Karlstad, närmare bestämt vid Skoghallsådrans Båtklubbs anläggning. Första året 2017 deltog 9 båtar. Följande år 11 st gamla flottningsbåtar varav  7 st Lidwallsbyggen.
I nådens år 2019 kom ännu fler båtar och alla 13 st föllföljde hela turen. Detta  visar att samtliga deltagare vinnlägger sig om göra ordentliga renoveringar av dessa båtar, det minsta av det flytande kulturarvet vi har i Svedala. Arrangörer var Helena Lundgren Landin och Bengt Sandinge med hjälp av båtklubben i Skoghall.

Att i samlad konvoj gått in till Karlstad centrum för ett glass och kafëstopp är inte helt fel. De gamla flottningsbåtarna med sina olika ljud väcker berättigad uppmärsksamhet. Så var det tid att återvända till Skoghalls för avslutning och trevlig samvaro. På land hade nostalgifordon av olika dignitet samlats. Vår resa toppades av att Helena och Bengt visade oss nyupptäckta Norsälven II / Lusten 19  och traktorbåten Valåsen


Första stopp på vägen till Karlstad är traditionellt Håkanssons förnämliga kafé i Vansbro.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2019 05 12Leksandsdelegationen poserar vant. Fotograf okänd: En  uppraggad förbipasserande 2019 05 12 .Nästa stopp har även det besökts tidigare av Karlstadfararna. Lilla huset i Molkom där det intogs  färdkost.
Ut stormade andra matgäster och några som hade jobbat på Skoghall drog sig till minnes att Leif Telaus körde Klacken på bruket  Foto Ann-Britt Gudmundson
2019 05 12  


Bengt Sandinge med den nyinköpa och  nymålade Tråget som dock inte deltog i lördagens utfärd  Foto red 2019 07 13 .En trio Leksandsstatiotionerade  samlar sig inför uppgiften
Foto red 2019 07 13 .
 


Kenneth förärar Bengt en livboj från Prejaren 1   Foto red 2019 07 13 .LINA, KLACKEN, PASSAREN, TRÅGET och STOR-OTTO varmkör motorerna Foto Kenneth Svennermo 2019 07 13
 


Allmän beundran av Lillfabbe som debuterar i år. Foto Ann-Britt Gudmundson 
2019 07 13 .Norsälven I
Årets största deltagare. Foto red 2019 07 13 .  Minken och Klacken under Vidöbron. Foto red. 2019 07 13 .Samling vid inre Hamnen för fika besök mm  Foto red. 2019 07 13 .Passaren 3 mitt i staden under Redarbron. Foto Ann-Britt Gudmundson  2019 07 13 .Lidwallstriss i Karlstad. Princen nr 66 Passaren nr 435 och Malviken nr 164 samt Norsälven I om styrbord. Foto Red 
2019 07 13 .Dags för avfärd mot pråmkanalen! Foto Håkan Larsson
2019 07 13 .Alänsia bland plastic fantastic båtar Foto red
2019 07 13 .Norsälven IV slussar
Foto Ann-Britt Gudmundson  2019 07 13 .En viss närhet och kamratanda uppstod. Foto Christoffer Lundén
2019 07 13 .Slussrekord? 13 st båtar på väg den dryga decimetern uppför i pråmkanalens sluss. Foto Björn Johansson
2019 07 13 .Två BVV 10-båtar  på väg mot Sandgrund Foto red  2019 07 13 Fullt i Pråmkanalen  Foto Red  2019 07 13 .Under fler broar i denna vattenomgärdade stad Foto Red  2019 07 13 .Lina under god gång med flottningshistoria i andra led ombord. Christoffer Lunden m fru. Foto Red  2019 07 13 .Åter mot Skoghall.  Foto Red 2019 07 13 .  Arrangörerna Helena och Bengt rattar strandrensarbåten Minken nedför Skoghallsådran. Foto Red
2019 07 13 . Återkomsten. En mäktig syn i Skoghallsådran! Foto Håkan Larsson 2019 07 13Under söndagen var det upptagning av Leksandsbåtarna men vi fick också inspektera de nyupphittade Norsälven III / Lusten 19 
Foto red 2019 07 14 .  och traktorbåten nr 663 Valåsen  Foto Red  2019 07 14


Stort tack till arrangerande  Helena Lundgren Landin och Bengt Sandinge med stor hjälp av Skoghallsådrans motorbåtklubb.
Vi ser redan fram mot nästa möte 2020
.Tillbaka