Foto Christer Samuelsson

Lidwallsbåtens dag den 5 augusti 2017

 

För femte  gången arrangerade  redaktionen Lidwallsbåtens dag vid kajen Leksand, denna gång tillsammans  med Siljans Fartygsförening och med stöd av Leksands kommun. Lördagen i vecka 31 är kajen traditionsenligt reserverad för båtar byggda av Lidwall & Söner AB i Leksand.

Vi vänder oss till ägare av Lidwallsbåtar, turister och förbipasserande, nya Leksandsbor och gamla med minnen och band till Lidwall & Söner AB och Dalälvarnes Flottningsförening, samt till intresserade av fartyg, flottnings- och industrihistoria som följer hemsidan lidwallsbatar.se samt våra vänner i några facebook-grupper.

Spridningen på åldrar var god, många kom i tre generationer. Äldre med egna minnen från båtarna och produktionen, deras barn och barnbarn.
Även bland båtägare och mera hårdföra entusiaster sker en föryngring vilket gläder oss oerhört. Vi tror att vårt arbete med hemsidan och i sociala media bidragit till detta.

Trots ett ihållande regn blev det ett rekordstort antal  deltagande båtar, hela 19 st. varav 17 st  med Lidwallshistoria

Sammanfattningsvis deltog 2 st  båtar typ  BVV 44 st  BVV 101 st BVV 12,   2 st   BV 152 st  större motorvarpbåtar  och  6 st fritidsbåtar av olika sorter. Vidare deltog två motorvarpbåtar med Seffle kulmotorer,   lokalt förankrade men byggda av andra tillverkare. Då  6 båtar var drivna av Seffle tändkulemotorer blev det samtidigt lite av en kulmotorträff. För att inte tala om den publikmagnet som  ljudet och rökringarna utgör!

I år debuterade fem båtar som alla var i vattnet för första gången på många år.  Tre båtar kom  tillfälligt hit från trakten av Säter, Hedemora och Blötberget för att visa upp sig och glädja publiken som vi uppskattar till ca 200 personer.Trots att det regnade större delen av dagen  hittade folk ner till kajen. Engelbrekt och Gustaf Wasa gick  turer  och  två  par nygifta passerade i kyrkbåt. Besättningarna avslutade dagen med ett grillknytis vid Övermo Varv. Alla bilder på denna sida från vår ständige fotograf och tillskyndare Christer Samuelsson

Länk till Lidwallsdagen 2016

Tillbaks