WEBMUSEET lidwallsbatar.se FYLLER 10 ÅR 

Hemsidan bevarar minnet av Lidwall & Söners enorma båtproduktion i Övermo Leksand 1945 – 87. Intresset för stålbåtarna och varumärket är idag större än någonsin. I Siljan och över hela landet.

Den 1:a maj 2009 startade Mats Lidwall och Anders Winter i blygsam skala hemsidan lidwallsbatar.se. Starten var ett 20-tal båtar som Anders hade i sitt digra arkiv av dokumenterade flottningsbåtar. Han hade samlat information sedan tonåren om främst Dalälvarnas Flottningsförenings småbåtar och i farten fått med några Lidwallsbåtar.
Idag har lidwallsbatar.se dokumenterat 593 av Lidwalls 802 byggda båtar. De allra flesta tack vare insänd information från sidans läsare. Varje vecka publiceras 3 - 4 nyheter om flottan tack vare insänt material och egen forskning. Sidan har idag c:a 3000 besökare/månad som gör 10 000 besök.
Ett stort lyft för inflödet och intresset blev den slutna Facebookgrupp man startade 2013 som idag har 716 medlemmar och växer.
Ett imponerande intresse för arbetsbåtar som är upp till 70 år gamla!
Redaktionen ordnar också varje år en träff i vid Kajen i Leksand för båtar, båtägare och intresserade. Under 3 timmar den 4 augusti 2018 samlades 4 – 500 intresserade personer och ett 20-tal båtar. Några båtar ditforslade landvägen enkom för denna träff!
Utöver intresset hos läsarna kan man se ett annat påtagligt bevis för intresset för Övermobåtarna. Antalet Lidwallsbåtar i Siljan har under de senaste 10 åren ökat från 10 st till 29. Detta trots att 6 båtar under perioden lämnat Siljan. Redaktionen har själva bidragit till statistiken och äger idag tillsammans 7 båtar. De flesta köpta i miserabelt skick, upprustade och sjösatta.
På Blocket och liknande läggs ofta sökordet LIDWALLS in och några båtar säljs i stort sett direkt. I synnerhet de båtar som alltjämt används professionellt.  Man länkar också ofta till hemsidan. Några båtar får till och med sökordet utan att vara Lidwalls. Ett allmänt bra tecken för att varumärke.

Om LIDWALL & SÖNER AB
Lidwall & Söner AB startades 1943 av Erik Lidwall och hans söner. Erik ( f. 1880)  var nybliven pensionär från tjänsten som verkmästare vid Dalälvarnes Flottningsförenings varv i Övermo. Nu ville han utveckla sina idéer och kontakter. Fyra av fem söner blev succesivt indragna i verksamheten och drev firman vidare efter faderns bortgång 1954 fram till 1969 då nya ägare tog över. Verksamheten ebbade ut under 80-talet.
Man var under 50-talet Leksands störst arbetsgivare med ett 70-tal personer på lönelistan.

De första båtarna byggdes 1945, totalt byggdes 802 båtar med eget tillverkningsnummer plus ett oräkneligt antal strömbildare, ekor och utrustning för timmerflottningen. Flottningsföreningar och sågverk var stora kunder de första tjugo åren. I takt med att flottningen minskade övergick man mer och mer till andra arbetsbåtar, stora och små, samt i slutet av 60-talet en betydande produktion av fritidsbåtar i hel- och halvfabrikat.

Om lidwallsbatar.se
Anders Winter har med sin djupa kunskap om sjötrafiken på Siljan länge varit en auktoritet och uppskattad föreläsare om denna del av vår kulturhistoria. Han har samlat bildmaterial och berättelser sedan tonåren. Han har också rustat ett stort antal tändkulemotorer av Seffles fabrikat. Länge Lidwalls huvudleverantör f.ö.
Mats Lidwall är i nedstigande led släkt med Erik Lidwall som grundade Lidwalls. Mats far Gösta var den av bröderna som jobbade längst tid på Lidwalls. Men Mats valde en annan bana. Intresset för båtar avtog efter att han på sjuttiotalet flyttat från Leksand. För fadern var det också ett avslutat kapitel.
Anders och Mats var ytligt bekanta. Båda hade fritidsställen i Leksand men kände varandra bara till namnet.

2007 träffas de båda i ett närköp på Södermalm. De börjar prata som masar i förskingringen gör. Det visade sig att de sen en tid bodde i samma fastighet, ovetande om varandra. Man kommer in på ämnet båtar och Anders berättar att han i sin ägo har tillverkningskorten – de interna monteringsanvisningarna – för samtliga Lidwallsbåtar! Mycket förutseende bärgade innan firman stängde för gott.
I december 2007 fyller Gösta Lidwall 90 år, Mats ber Anders om bilder till ett bildspel att visa för familjen. Där öppnades en minnenas grind för Mats som sedan varit omöjlig att stänga!
De startade hemsidan, köpte båt efter båt att rusta och hjälpte till att förmedla kontakter. Allt på hobbybasis.
Utöver vänskapen, upptäckarglädjen och det stora kontaktnät de fått känner både Anders Winter och Mats Lidwall något som kan liknas vid en kallelse att föra historien om detta hantverk vidare.


lidwallsbatar.se
Mats Lidwall
matslidwall@gmail.com
0706 95 61 61
Anders Winter
winterbengt@gmail.com
076 150 15 18