Tillverkningsnr 100 typ BV 15

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Sandvikens Cellulosa AB i Dynäs den 29 Juli 1950. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Seffle 20 hkr tändkulemotor typ S18 BF med motornummer 6943. Motorn hade varpspelskoppling. Båten var utrustad med varpspel typ SM 20. Vid leveransen var båten försedd med plåttak och hade ruff med 2 kojplatser under fördäcket.

 

Detta var Lidwall & Söners AB:s 100:e båtleverans och båten provkördes som vanligt i Österdalälven som framgår av bilden. I bakgrunden ses Norsbro sågverks brädgård. Att denna båt var den etthundrade leveransen dokumenterades av fotograf Anders Jones vars samling finns i Leksands kulturhus. Båten ligger lätt i aktern då varpspelet torde vara utan vajer. Detta är det enda vi i skrivande stund - 2012 01 20 - vet om denna båt

I Lidwalls travers. Foto ur Gösta Lidwalls samling

Tillbaks