Tillverkningsnr 110 typ BVV 10. kallades Motoreka BV 2 nu Fritjof

 

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Storsjön - Övre Indalsälvens Flottningsförening i Dvärsätt den 7 Februari 1951. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. I orginal Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 7339 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina.Motorn var enligt anteckning försedd med varpspelskoppling. Båten byggdes med sk skvättbord, en förhöjning av friborden som senare kom att bli mer eller mindre standard på BV 10. Hugo Hammar på Lidwalls gjorde slutmonteringen.

Båten användes blanad annat för landrensning av Storsjöns stränder. En större båt fungerade som förläggning för strandrensarlaget. Efter många år i upplägg sedan flottningen upphört 1966, kom båten till Stockholm där ägaren Lars Agerberg gjorde en totalrenovering av både maskinen och skrovet. Hon hade tidigare hemmahamn i Bällstaån i Sundbyberg men finns 2015 på Ramsö utanför Vaxholm med samma ägare som 2002. Även motorn är den samma. Notera att båtens vågbrytare är förlängd ca 50 cm akter om ruffskottet. Troligen har det gjorts lokalt hos Storsjön - Övre Indalsälvens FF.

Fritjof har 2015 hemmahamn på Ramsö året runt. Lars berättar att dotter Sara numer är kapten/styrman. Det glädjer redaktionen att den yngre generationen mönstrar på och lär sig att starta och köra båt med tändkulemotor. Sara manövrerar med säker hand bland plastbåtarna i den trånga inre hamnen i Vaxholm. Vi som kört en BVV 10 vet hur fint den går att hantera i trånga vatten, men också hur mycket publik man får och den press detta bidrar till.

 

Vid Dvärslätt. Foto Bernt Fogelberg 1965 09 21 i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

En katt bland hermelinerna. Fritjof i "Marabou river"Bällstaån . Foto red 2002 10 05

Nya durkar i ek Foto red 2002 10 05

På väg att kasta loss Foto red 2002 10 05

En nyrenoverad Seffle 10 hkr Foto red 2002 10 05

Från Storsjön till storstaden. Foto red 2002 10 05

Vi åker nedför floden i härliga höstfärger Foto red 2002 10 05

Och så fick jag själv ratta denna fina varpbåt på Bällstaån, föranlett av att jag hjälpt Lars med igångsättande efter renoveingen. Foto Peter Blom 2002 10 05

På tur. Foto Lars Agerberg 2003 05 24

Fritjof har numer hemmahamn på Ramsö året runt. Här med Lars dotter Sara som befälhavare.
Foto Lars Agerberg 2007 06 20

Sara låter Fritjof sprida välljud på fina fjärdar. Stilpoäng för de nya bänkarna. Foto Lars Agerberg 2007 06 20 .

Tillbaks