Tillverkningsnr 114 typ BVV 10

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Sundswalls bolagens Gemensamma Förvaltnings AB i Ånge den 19 Februari 1951. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I original Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 7354 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina. Båten byggdes utan skvättbord, vilket var rätt ovanlig på BVV-10 båtarna vid den här tiden. Identifieringen bygger på en anteckning av fotografen på baksidan av kortet. Leksand nr 114 står det.

Vid Erikslund 1964 09 17 . Möjligen var båten vid den tiden förvärvad av Ljunga Älvs FF ty de hade verkstaden vid Erikslund där det även byggdes hela båtar. Foto Bernt Fogelberg samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

 

 

 

Tillbaks