Tillverkningsnr 126 typ BVV 10 Svea

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Dalälvens Flottningsförening den 19 maj 1951.

Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I orginal Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 7341 . Levererades med varpspel typ SM-7 och skvättbord. Namnet var Svea. Båten användes på i stort sett hela Dalälvens flottningsområde. Hon var en av endast fyra små motorvarpbåtar som DFF beställde av Lidwall & Söner AB. Förklaringen till att så få beställningar gjordes av DFF var att man i egen regi tillverkade liknande plåtbåtar. Dessa hade sannolikt Erik Lidwall också konstruerat, han var verkmästare fram till pensioneringen och ansvarade för båtbyggena.

Tillverkningsskylten Foto Bengt Sandinge 2016 02 16

En lustig detalj är att alla DFF:s båtar hade mansnamn, utom Lidwallsbåtarna som fick kvinnonamn. Svea, nr 169 Majken, nr 170 Mariann, reds nr189 Inez.
En administrativt praktiskt åtgärd eller en vänskaplig byträta med utbrytarna på andra sidan Övermo?

Vår enda kända bild på Svea under DFF tiden. Övermo varv mars 1972. Tredje båten från vänster. Övriga båtar på bilden är byggda av DFF, snarlika Svea men ej av typen BVV 10. Foto A. Winter.

Vintern 1969 låg båten på Övermo varv i Leksand. 1973 såldes båten till Dykeri & Bärgnings AB Flynken med hemort Göteborg. Båten levererades med 1000 m stållina till Strömstad den 26 februari 1973 till ett pris av 6 700 kr.

Här en bild från 1991 på Svea från Bengt Sandinge

När Dykeri & Bärgnings AB Flynken gick i konkurs 1999 övertogs Svea (då utan motor) av Sandinge Bogsering & Sjötransport AB i Lysekil som rustade skrovet och vidaresålde det till Danmark 2002. Där lär det finnas kvar hos ett bogseringsföretag som arbetspråm..

Svea i Lysekil 2002 rustad men utan motor.
Foto och uppgifter Bengt Sandinge

Tillbaks