Tillverkningsnr 139 typ BV 15 heter Svartvik III

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Svenska Cellulosa AB, Svartviks sulfitfabrik 12 februari 1952. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Båten var enligt tillverkningskortet försedd med liten styrhytt, öppen och med vågbrytare samt inbyggt roder. Orginalmotorn var en Seffle typ S18 BF med  tillverknings nr 7430  på 20 hkr vid 650 v/m. Båten levererades med ett varpspel typ SM-20.

Det är dessa uppgifter, tillsammans med anteckningar i SMM:s arkiv om platsen för fotograferingen (SCA Sundsvall) och båtens speciella utseende som gör att red. kan anta att det är samma båt på alla tre bilderna nedan. Våra antaganden då båten först dök upp på skärmen var rätt vilket bekräftades våren 2016 då båten återfanns. Vi fick dessa nyheter i maj 2016:

Hej Red

Var nere på Järnvägsmuseet i Gävle idag och då träffade jag grabbarna som håller på med Föreningen Galtströmståget. De hade med lastbil kört ned sitt ånglok Loke till Jvgs museet och körde det på smalspåret. De berättade då att de hade fått överta en flottningsbåt från Sundsvalls museum som hade varit på Dockstavarvet för blästring och målning. Den hade hetat Svartvik 3 och skulle enligt utsago vara en Lidwallsbåt. Den har en 20 hkr Säffle. Är det något du känner till?

Hälsningar
Christer Samuelsson

Svartvik III hos Föreningen Galtströmståget. Foto Christer Samuelsson 2017 04 08

Jo, det gör vi och nu när vi fått mer info av föreningen genom Håkan Zaar vet vi att båten provkördes hösten 2016 av Dockstavarvet innan den levererades. Det är tänkt att den skall gå turer under sommaren 2018 och att båten skall få ett tygtak uppburet av bågar. Gamla hytten strök med redan när hon under en period var fritidsbåt på Öjesjön. Den ersattes då av en plywoodöverbyggnad som även den har gått till de sälla jaktmarkerna.

 Leveransbild från 1952 Lidwalls arkiv i Leksands lokalhistoriska samlingar . Troligen Leksands Jvgstation.

Leveransbild från 1952 Lidwallssidans arkiv. Troligen Leksands Jvgstation.

En bild från Statens Maritima Museeums i Stockholm Fotoarkiv. Bilden är tagen Sundsvall 1966 09 17, fotograf Bernt Fogelbergh. Red är säker på att det är samma båt som på bilden ovan trots att spelräcket förefaller ombyggt. Tuben ovanför spelet är startlufttuben. Luftstarten har troligen tillkommit efter leveransen. Det står inget om att motorn hade luftstart på tillverkningskortet

På den här bilden har kanske båten spelat ut sin roll. Trots att det är vår när bilden tas har båten inte blivit vårrustad. Avgasröret skvallrar om att Sefflemotorn ännu är kvar. Foto 1969 04 05 Bernt Fogelberg I SMM:s arkiv.

 

I april 2017 har täckelsen fallit och Svartvik III ses i all sin glans. Breddningen av avvisaren och påbyggnaden av rodret ses tydligt på dessa bilder . Annars är hon sig lik.

Foto Christer Samuelsson 2017 04 08

Foto Christer Samuelsson 2017 04 08

Foto Christer Samuelsson 2017 04 08

Foto Christer Samuelsson 2017 04 08Sefflemotorn typ S18 BF med  tillverkningsnr 7430 har suttit där sedan Svartvik III  byggdes. Foto red 2017 09 09 


Ratten ser välbekant ut Foto red 2017 09 09 


Så även styrmaskineriet Foto red 2017 09 09 

Till 2019 är hon kanske  i vattnet igen. Foto red 2017 09 09Christer Samuelsson, som stöttat oss under alla år med glada tillrop och fina bilder köpte en tillverkningskylt som nu överlämnats till föreningens ordförande  Håkan Zaar.  Foto Christer Samuelsson 2019 04 24 

Tillbaks