Tillverkningsnr 153 typ BVV 10 sedermera döpt till Alfred

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Nätra Älvars Flottningsförening, Köpmanholmen den 8 april 1952. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I orginal Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 7985. Levererrades med varpspel typ SM-7. Enda "exta utrustning"  som noteras i tillverkningskortet från Lidwalls är att båten skulle förses med skvättbord. Begreppet syftar på den förhöjda bordläggningen midskepps som saknar spant. Däremot finns inget noterat om att avgasröret skall gå akterut, så den förändringen har kanske tillkommit senare

Båten hade beställts av Nätra Älvars Flottningsförening med säte i Örnsköldsvik. Första gången båten kom till byn By var den 8 april 1952. Då levererades den nybyggd från Lidwall & Söner AB i Leksand. Varpbåtens jobb blev att bogsera timmer genom Bysjön. I början av 1960-talet togs båten ur bruk och försvann från bygden. Runt 1995 köptes båten tillbaka till By i Sidsjö i trakten av Örnsköldsvik. 2004 skänktes den till byaföreningen. Båten var då körbar men i slitet bruksskick.

Båten hade aldrig något namn när den gick i flottningen, men är uppkallad efter en gammal flottarbas och heter Alfred. Det är Evert Nordström som varit sammanhållande motor i projektet och det är även han som tacknämligt bidragit med alla foton på 153:an Sedan 2004 har mycket arbete lagts ned på båten. Den har målats och blästrats och ett tak av traditionell typ har tillkommit. Motorn har helrenoverats och avgasröret går åter rätt upp från motorn. Byn lyckades till och med få ett bidrag av Örnsköldsviks kommun för renoveringen. Sommaren 2005 var allt klart för högtidlig återinvigning och dop

Alfred 2012 Foto Evert Nordström

Alfred i fyndskick 2004.

 

Alfred i fyndskick 2004.

En Seffle är alltid Seffle. 2004.

Här kommer ett antal bilder på renoveringen i kronologisk ordning

Motorn urtagen arbete kan börja

En Seffle motor i delar

Återmonteringen har börjat

Ett mekaniskt konstverk.

Skrovet blästrat och målat
Dags för motorlyft
Båten döpt och kapellstativet på plats
Evert justerar backslaget
Klart för sjösättning 2005
Lövad och fin 2005
Första turen 2005
I smala farvatten 2005

Båten använts sommartid till utfärder med bybor på Bysjön. Även sommaren 2012 användes Alfred flitigt. Totalt gjordes ett tiotal turer.

Här några fina sommarbilder från Evert Nordström tagna i  juli 2012. Det är bara att drömma om kommande båtturer 2013.

Evert Nordström. Juli 2012.

Juli 2012. Alla foton Evert Nordström.

I väntan på sommaren som blir elfte året som renoverad. Foto Evert Nordström 2016 01 01.

 

Ett kollage från 2017. Foto Evert Nordström 2017 06 17 .

Så var det över för det året Foto Ewert Nordström 2017 10 13

G även 2020 Foto Ewert Nordström 2020 06 26

En sommartur Foto Ewert Nordström 2022 08 24

Det har åkts båt i Sidsjö även detta år men snart kommer vintern.  Foto Ewert Nordström 2023 10 05

Tillbaks