Tillverkningsnr 156 typ BVV 5 hette Rudolf senare Flottis därefter Svarte Rudolf

 

 

Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till Bergvik & Ala den 18 april 1952  för att brukas av Klockaråns Flottningsförening . Längd 5,70 m. Bredd 2,00 m. Orginalmotorn var en Seffle tändkulemotor typ BFV 14 på 7/8 hkr vid 800 v/m. med motornummer 7946. Varpspelet var av typen SM-7 för 600 meter 8 mm lina. Båten var försedd med korg kring propellern. Den användes vid Klockarån men 1965 förvärvade Bergvik & Ala  Ströms Bruk och båten flyttades troligen dit, namnet var troligen Rudolf. Uppgifterna har vi fått av Håkan Löfgren i Stocka som forskar i Ströms Bruk AB's historia och dess innehav av fartyg och båtar. Tändkulemotorn var inte båtens sista motor i yrkesmässig drift. Att en vattenkyld diselmotor av okänt fabrikat hade installerats efter kulmotorn gav den med skrovet integrerade kylvattentanken vittnesbörd om,. Båtens historia fram till uppdykandet i Malung var inte känd

Blocket är en webbplats där små fd. varpbåtar bjuds ut till försäljning. I maj 2004 fanns ett stålbåtskrov i Malung som red. ringde på. Ägaren Anders Persson visste inget om båtens historia, bara att propelleraxelutgången och timmerburen var borta och att skrovet legat en längre tid i byn Jägra norr om Malung. Tidigare ägare var en mångkunnig man vid namn Hugo Lissmyr och innan honom ägde Börje Danielsson båten. Så långt lyckades vi komma bakåt i tiden dvs. till runt 1995.

Båtskrovet köptes av segelmakare Janne Björnberg i Bro för att bli transportbåt till en ö i Stockholms skärgård. Tanken i Malung var att installera en riktigt gammal Sefflemotor från 1918 i båten. Den motorn följde med båten till Stockholm. Janne var inte intresserad av tändkulemotorn då han skulle använda båten vintertid men en veteran från Mälarvarvet köpte kulmotorn och det blev inledningen för hans intresse för tändkulemotorer. Efter ett omfattande arbete gick motorn utmärkt.

Janne Björnberg installerade en 2-cylindrig motor i båten, byggde hylsrör och propelleraxel samt roder. Kom i gång på Värmdö runt 2005. Cirka 10 år senare sjönk båten då en elpump inte gjort sitt jobb. Båten bärgades och hamnade på nytt i Bro, nu upp och ner på en förrådscontainer. I nådens år 2023 antydde Janne att han var färdig med Upplands Bro och ville avyttra båten. Lokalen skulle en skrothandlare överta, han och hans omättliga tugg hade också tittat lystet på båten. Redaktionen som brinner för övergivna och utrotningshotade stackare anmälde intresse. Så föll det sig att vi blev ett objekt rikare. Hämtning skedde den 10 september 2023. Arbetsnamnet för projektet blev Klippet med koppling till det oblida öde som annars väntat klenoden.

Det rådde oklarhet om båtens ursprung. Red började med att jämföra detaljer med fullt dokumenterade BVV 5 båtar i grannskapet, studier av ritningar samt genomgång av vår tillverkningslista på BVV 5 båtarna. Geografin, bredden och att båten var en tidig modell utan notchade spant gjorde att vi med till sannolikhet gränsande till visshet kunde slå fast att vi förvärvat nr 156 Rudolf.  Skrovet var i tämligen gott skick, det behövde rostskrapas och målas. En trecylindrig Lister som fanns i redaktionens hägn skulle installeras. Renoveringen inleddes med att tillverka ett roder enligt gammalt recept. Då skrovfärgen var svart vid övertagandet blev namnet Svarte Rudolf.


Vi tar tacksamt emot alla tips om denna båts öden och äventyr. Kontakta WebbmasterSkrovet reparerat i Upplands Bro Foto red 2004 09 20

Tillverkningsskylten och luckan saknas. Hål för tank och omålat parti efter pollare nr 618  kan tydligt ses Foto red 2004 09 20

Axel och hylsrör bortskurna Foto red 2004 09 20


Forna styrplatsen ? Originalets bänkfästen bortskurna.  Foto red 2004 09 20


Flottis återställd på Värmdö Foto Gunnar Lefrell 2007 04 30


Flottis återställd på Värmdö Foto Gunnar Lefrell 2007 04 30


Flottis vid sin hemmahamn Torsbyholme. Foto Segelmakare Janne Björnberg  2010


Status i december 2017. Utsatt läge, foto P-G Tomberg


Med god lasthjälp av Janne fick vi på båten på vår trailer och resan till Leksand inleddes  Foto red 2023 09 19


Vi kunde konstatera att båten var i relativt gott skick med hela bottenstockar och spant. Foto red 2023 09 20


Fabrikörn vände stiligt om båten som kom att övervintra i Västanvik och upputsningen planerades  till våren  2024 Foto red 2023 09 20

 

Nu kunde båten undersökas grundligare,  Alla kandidater med kölkylning i original föll bort när igensatta hål för en Sefflemotor hittades på insidan ( se bild tv. )
och motsvarande  hål kunde anas på BB:s utsida. Hon var ett tidigt ex av typen BVV 5 som red länge anat ! 
Foto red 2023 11 24

Redaktionen köpte i oktober 2021 en Lister typ SL3 på hela 12,75 hkr för framtida behov.  Renoverad av Martin Nordesjö går den våren 2023 som den ska.
Vi hade goda erfarenheter av motortypen då en likadan sitter i systerbåten Klacken nr 259Så kom hon på plats på systerns nr 103 Femmans rustade släp. Foto red 2023 09 20


Roder, hjärtstock och ny skädda i byggsats tillverkade på Wintervarvet Foto Red 2024 01 17


Roder och ny skädda inpassad. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 20 02 14


Akterspegeln var inte något att spara på och i samband med detta kunde "avgastanken" demonteras.
Vi räknar med luftkylt. Foto Red 2024 03 24

 
En ny tillverkades omgående och monterades med tillhörande relingsrör. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2024 03 25Rostslipad och första lagret färg på plats. Foto red 2024 04 20

 

Tillbaks