Tillverkningsnr 164 typ BVV 10 troligen Varparen 13 nu Malviken

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Klarälvens Flottningsförening den 10 maj 1952. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 Bf med motornummer 7548. Levererades med varpspel typ SM-7. Namnet ändrades till Malviken. KFF bytte okänt år motorn till en starkare Sefflemotor på 15 hkr. Varpspelet togs bort och ersattes med en bogserkrok. Båten försåldes okänt år av KFF till en privatperson i Sunne. Båten såldes vidare till Östra Ämtervik i Frykensjöarna där den 2018 var hemma som fritidsbåt.

Våren 2020 fick Malviken nytt vatten under kölen och såldes till Mullhyttan. Det var Marcus Persson som köpte för att befara delar av Svartån och sjön Teen. Där utrustades båten med elekriskt glödstift och dubbla dynastarter. Marcus körde båten dagligen och då var det bra att snabbt kunna starta kulmotorn.

Malviken mitt inne i Karlstad under flottningsbåtsträffen 2018. Foto Helena Lundgren Landin 2018 07 14

Varparen 13 som Malviken i hemmahamnen i 2005. Foto dåvarande ägaren .

Båtdagen i Sunne juli 2007

Originalmotorn byttes till en Seffle S17 på 15 hkr i båten.
En del BVV 10 båtar fick 15 hkr motorer på slutet och byggdes om till bogserbåtar.

Fördäcket fortsätter akterut med en förhöjd bordläggning, av Lidwalls kallad skvättbord.

I Sunne på tur. Foto red juli 2007

Som ni ser på dessa två bilder från Sunne juli 2007 är båtdagen där något som måste upplevas.

Ännu mer värmlänsk kultur på kultur. Malviken möter å/f Freja under sjöfartsdagen i Sunne 2011. Foto Lars Larsson

En som vanligt ompysslad Malviken i Sunne fotad sommaren 2013. Okänd fotograf

På land efter ännu en säsong på Frykensjöarna.
Den välklippta gården står kanske MF 35:an med slåtteraggregatet för?
Ett sammanhållet kulturkort genom Lars Larsons lins 2015 09 27

Malviken kördes på land med gradverk i Deje då det var 25 år sedan Klarälvsflottningen upphörde. Foto Helena Lundgren Landin 2016 09 18

Välljud i Deje. Malviken på G då det var 25 år sedan Klarälvsflottningen upphörde. Foto Lars Larsson 2016 09 18

I full fart på Flottningsbåtdagen i Karlstad.
 Foto red 2019 07 13

På väg mot nya hemmahamnen i sjön Teen. Foto genom Marcus Persson juli 2020

Tillbaks