Tillverkningsnr 167 typ BV 15  heter Veslekari

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Mathisen Eidsvoll Verk i Bön den 15 maj 1952 . Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. I orginal Seffle 15 hkr tändkulemotor typ S17 BFV med motornummer 8011 och ett varpspel typ SM 10. Båten byggdes helt öppen med ett litet fördäck. Det förliga skottet monterades på spant nr 5 och motorn på spant 9.

 

Nå er vi i full gang med båtturer på Aurdalsfjorden. På denne turen hadde vi 40 passasjerer.
Med vennlig hilsen och foto Jan og Knut juni 2013

Ute på första provturen. Foto från Aurdals Camping 2012-07-11

Ta en tur i vackra och dramatiska omgivningar med BV 15 Nr 167 Veslekari på tuben. Tryck på denna länk

https://www.youtube.com/watch?v=HlTBSEpnot4

 

Nu är Veslekari åter ifart med en ny Volvo Penta 2003 motor . Foto från Aurdals Camping 2012-08-03

 

Den älsta typen av BV-15 båtarna har verkligt fina former. Aurdal 2011-06- 28 Foto Red .

Veslekari nr 167 av typen BV 15 ägd av Jan Opheim och Nr 46 Ola t.v. med ägaren Knut Sundet. Foto fr 1995 genom Ståle Elverhøi

Om båtens historia skriver nuvarande ägaren till oss i ett e-brev 2010-12-02. Red. tar sig friheten att försöka översätta början av denna intressanta berättelse som även berör Lidwallsbåten nr 167. Sen är det bara att läsa vidare på norsk. Mycket nöje !!

Det hela startade i 1949. Lidwall & Söner AB i Leksand i Sverige får beställning från Mathiesen Eidsvold Verk på en båt som skall brukas vid pappersfabriken som ligger i Bønsdalen vid älven Andelva . Denna älv rinner ut från Hurdalssjøen och rinner sedan ut i älven Vorma. Båten blir döpt till Høvern.                   
Høvern är en 6,4 m lång och 2,2 m bred stålbåt med en Seffle 10 hk tändkulemotor. Båten är av typen BVV10 och har tillverkningsnummer 46, Det är den en första båten som sålde till Norge och därmed Lidwalls första båt på export. Under vintern används båten bland annat som isbrytare på sjön vid inloppet till pappersfabriken, så båten har en solid konstruktion
.

Tillverkningsskylten finns inte kvar ombord men endast nr 46 och nr 167 leverarades till Mattisen Eidsvoll verk, i Bön varför vi är säkra på att Veslekari är nr 167 . Foto Knut Sundet 1999.

I 1952 bestiller Mathiesen Eidsvold Verk en båt til fra Lidwall & Søner AB. Den skal brukes til tømmerfløtning på Hurdalsvannet. Båten får navnet Veslekari, oppkalt etter datteren til skogvokteren på Eidsvold Verk, Kari. Han har ansvaret for begge båtene, Båten Veslekari er en 9 m lang og 2,5 m bred stålbåt med en Seffle 15 hk diesel en-sylindret glødehodemotor og prod.nr.167. Årene går og tidene forandrer seg. Båtene blir etter hvert avlegs på Eidsvold Verk.

Aurdal 2011-06- 28 Foto Red .

Bægna Elv`s Fellesfløtning under ledelse av Ole Eid, trenger motorbåter til tømmerfløtningen på Aurdalsfjorden, og kjøper derfor begge båtene i 1963. Ole Eid er fetter til skogvokteren som har hatt ansvaret for båtene. Veslekari
får derfor beholde navnet sitt, men Høvern blir omdøpt til Ola etter sjefen sjølv. Båtene blir oppdaterte av de ansatte i Åbjøra Kraftverk. Veslekari får ny motor, en to-sylindret FM motor (Fredrikstad Motorfabrikk) på 12 hk, som går både på parafin og bensin. Den gamle Seffle motoren blir flyttet over i Ola. Den gamle motoren fra Ola går desverre her tapt.

Det blir laget nye tilhengere til båtene av hjul- gangene og rammen av en Fargo lastebil. Båtene står klare til tømmerfløtningen våren 1964,og er i drift hver vår fram til  1972.Da overtar tømmerbilene transporten av tømmeret.

Båtene blir liggende i opplag ved Åbjøra Kraftverk helt fram til 1986. Da er det at Arvid Skrebergene og undertegnede Knut Ivar Sundet som begge bor ved Aurdalsfjorden,  begynner med forhandlinger med eierene, som fortsatt er Bægna Elv`s Fellesfløtning, om kjøp av båtene. Det går i orden, og ei storstilt oppussing starter umiddelbart.

Foto från nov 2010 genom Knut Ivar Sundet

Veslekari kommer  på vannet sommeren 1986, og Ola er ferdig oppusset først i 1988. Seffle-motoren i Ola trenger ei skikkelig overhaling, og det får vi  Amund Sagbråten til å ta seg av.

Amund får kontakt med Bruce på Seffle-motori Sverige.( www.sefflemotor.se ). Han skaffer de delene vi trenger og han får veldig god kunnskap om motoren. Da er begge båtene i drift på Aurdalsfjorden igjen.


I 1988 tar Arvid Skrebergene med seg Veslekari opp på Bygdin, da han den tiden driver Torfinnsbu Turisthytte. Båten blir værende på Bygdin fram til 1993.  Arvid selger seg ut som båteier, da han har flyttet til Øystre Slidre, og Veslekari blir  gjenforenet med Ola på  Aurdalsfjorden.  Jan Opheim som jeg skal starte opp campingplass sammen med, blir den nye medeieren på båtene.

 Jan og Knut får ei travel tid  med bygging og opparbeiding av campingplass, og i 1998 åpner vi :


Det har i denne perioden vært lite tid til båtene på grunn av campingens gjøremål, men nå som vi har fått det meste på plass, vil vi ta opp igjen arbeidet med å restaurere båtene. Vi har tenkt å bruke dem til turkjøring av campingens gjester og andre interesserte på den 17 km lange  Aurdalsfjorden. Nyere dieselmotorer må til, og kanskje overbygg som verner mot vær og vind.  En gammel drøm skal bli virkelighet!!!

 

    Båtarna vinterupplagda vid Sundvold bru. Foto Knut Sundet nov. 2010.

 

Til slutt, litt historie om tømmerfløtninga i Bægnavassdraget :
Bægna Elv`s Fellesfløtning ble grunnlagt av private skogeiere, men da vass-draget ble regulert, ble reguleringsforreningen (Foreningen til Bægnavass-dragets Regulering) med i styret og overtok i 1950 driften av tømmerfløtningen, med Ole Eid i spissen. 1969 var siste året for fløtning helt fram til Sperillen. Fra da av og fram til 1972 ble tømmeret fløtt ned til demningen i Bagnskleiva og lastet opp og kjørt vekk på tømmerbiler. En epoke er slutt. Siden 1972 har det ikke vært tømmerfløtning i Bægna-vassdraget

Aurdal den 01.12.2010   Knut Ivar Sundet.

 

Man kan se att sittbänkarna varit i två steg. Aurdal 2011-06- 28 Foto Red .

Som Knut skrev ovan blev drömmen om att återigen sätta fart på Veslekari verklighet under 2012. En Volvo Penta-motor är installerad och båten blästrad och målad. Provturer företogs den 11 juli 2012 och den 25 juli medverkade båten i den norska versionen av Farmen. I början av augusti 2012 var hon nymålad och åter sjösatt.

 

Ute på första provturen. Foto från Aurdals Camping 2012-07-11

I ett smalt vackert parti av Aurdalsfjorden.
Se mer på https://www.youtube.com/watch?v=HlTBSEpnot4
Foto från Aurdals Camping 2012-07-25

Tillbaks