Tillverkningsnr 174 typ BV 15 Lillgrytan nu Lilla Tråget.

Med Vedabron i bakgrunden. Lilla Tråget Foto Anders W. i Ramvik aug 2012

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusne Woxna AB i Ljusne den 19 Juni 1952. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m.. Den gick vid fabriken som låg vid Ljusnans utlopp i havet.


Båten beställdes med tak men utan styrhytt, varpspel för 1000 m 12mm lina och en 25 hkr Sefflemotor med luftstart. Skydd för svänghjulet och bur runt propellern. På tillverkningskortet är namnet Lillgrytan noterat. Dagens styrhytt måste ha tillkommit vid ett senare datum. Båten har från 2011 i september ny hemort Ramvik.

Lillgrytan 1963 07 02. Foto Lars Brolin. Denna fina bild visar att 1963 var hytten på plats och att aktern redan då var rundad.

Lars skriver i ett mail:

"En bild på LILLGRYTAN, skall stavas så. En tid stod namnet på stänkplåten. Ljusne Woxna hade ett timmerupplag i närheten av vår sommarstuga. Då var man ofta där och fick åka med båtarna, samt även styra."

Lillgrytan under renovering 2006.

När båten senare blev fritidsbåt fanns planer på att ersätta kulan med ångdrift. men så kom man på andra tankar och behöll kulan. Den är placerad i den lilla styrhytten, alldeles framför ratten varför man bäst avnjuter en tur med båten, som numera heter Lilla tråget, i aktern. Bullerskador verkar ha varit ett okänt begrepp på 50-talet.

Leif i styrhytten.

Båten är i dag nära nog i original och i mycket gott skick. Bilderna har vi fått på mailen av båtens nuvarande ägare. Red och ägaren är båda medlemmar i Sveriges Ångbåtsförening men kör trots detta bara kulmotorbåtar.

För oss är det väsentliga att våra gamla varpbåtar lever vidare i olika former. Det finns inget som är mer rätt än något annat sätt, när det gäller att bevara dessa små arbetsplatser. Dessa båtar var en förutsättning för landets exportinkomster innan Volvo och Scania tog över virkestransporterna från flottlederna till landsvägarna.

Under 2009 dunkade Lilla tråget fram på en sjö i Hälsningsland sommartid och spred välljud utefter stränderna. På lite avstånd finns det inte, enligt reds uppfattning, många ljud som går upp mot en kulmotor på lågt vartal.

Med lagom varvtal är det en sann njutning att åka kulmotorbåt.
Från Lilla trågets akterdäck.

Lillgryta såldes 2011 09 27, nye ägaren Anders W. i Ramvik ville med början 2012 befara Ångermanälven. Fyra år senare passerade en våra mästerspanare Christer Samuelsson Ramvik och tog några bilder på båten som vid tipunkten ännu ej var sjösatt.

Lilla tråget i Ramvik foto Christer Samuelsson 2016 06 06

Lilla tråget i Ramvik foto Christer Samuelsson 2016 06 06

Lilla tråget i Ramvik foto Christer Samuelsson 2016 06 06

Tillbaks