Tillverkningsnr 176 typ BVV 10

 

Lidwall & Söner AB levererade den motorvarpbåt till AB Gällö Sågverk, Gällö den 5 augusti 1952. Längd 7,00 m. Bredd 2,20 m. Trots att båten var 0,5 meter längre än standard var motorn den vanliga, Seffle 10 hkr tändkulemotor Typ: S15 BF med motornr 8057 . Båten var försedd med skvättbord dvs. förhöjda fribord och ett varpspel av typen SM 10 för hela 1000 meter 10 mm. vajer.

Redaktionen mailade sågen som ännu i dec 2020 var i full produktion med ca 100 man anställda. Direktionen hade vänligheten att sänd vår e-post vidare till Peter Mark som jobbat där sedan 1977. Han kände till båten och skrev till oss som följer:

Hej!

Jag har jobbat på sågen sedan 1977 och bott intill sågen från att jag var 10 år = 1971. Så jag har sett dessa båtar i drift när timret låg i sjön innanför bommar. Det fanns 1971 två båtar. Men dom togs ur drift 1974 när man byggde ny mätstation och började lagra timmer på land.Vart den ena båten tog vägen vet jag ej, men en av dom fanns kvar när jag började jobba på sågen 1977 och fanns kvar på land där till ca 1985. Då köpte jag och två andra grabbar båten. Men jag vet ej om det är den ni söker, jag har för mig att dom såg lika dana ut. Vi plockade ur spelet och fixade upp den och hade den i vår ägo i några år och hade många roliga timmar på först Revsundssjön och senare Sundsjön med båten.

Nu tror jag att den står hos en av killarna Staffan J. i en by som heter Fjällsta ,1 mil från Gällö. Jag vet att motorn är bytt till en lite större Säffle tändkula på 20 hkr än den som satt original. Originalmotorn stod i en gammal lada till för ett par år sedan. Men nu är ladan riven och vart motorn tog vägen vet jag ej. Vevlagren var dåliga på den. Roligt att höra att ni intresserar er för dessa gamla klenoder.
Mvh Peter.

Peter for genast iväg och fotade en av de båtar som gick på Gällö sågverk. Det visade sig att det var en båt med nitat skrov troligen byggd på Dvarsätt utanför Östersund

Vår efterfrågade Lidwalls båt är alltså ånnu oupptäkt!!! Foto Peter Mark 2020 12 13

 

Genom Peter fick vi kontakt med Erik O Persson som körde båtarna vid sågen. Han bekräftar historien men visste inte vart den ena båten såldes 1974 - 75. Båtarna hade inga namn.

 

Leverans dokumenetet i vårt arkiv

 

Tillbaks