Tillverkningsnr 187 typ BV 15  Laforsen.

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Stockholms Superfosfat Fabriks AB i Ljungaverk 27 april 1953. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Sefflemotor 20 hkr typ S18 BF nr 8275. I tillverkningskortet står att utförandet på båt nr 187 skall vara med tak och ruff. Ruffen med 2 bänkar, ett bord och 2 hyllor. Båten byggdes med indraget roder och hade ett varpspel av typen SM 20. Båten skulle målas efter för oss okända färgprover, levereras per lastbil och sjösättas vid Laforsen.

Detta var allt vi visste om denna båt när den i slutet av juli 2018 blev till salu på Blocket. Fakta som vi lyckades notera var att båten var byggd i Leksand 1953, hette Laforsen, att den var hemma på Värmdö och till salu för 30 000 kr. En timme senare var båten såld och borttagen!

Flera av våra spanare uppmärksammade annonsen och någon sparade ned foto från Blocket. Vi tänkte att denna nya båt gått hemsida förbi men några dagar senare slussade båten i Hammarbykanalen och red hade turen att gå förbi. Vi vill gärna ha kontakt med både säljare och köpare för att skaffa mer kunskaper om båten, se kontaktsidan .
Laforsen på Värmdö 2015 08 06  Foto från nätet.I Hammarbyslussen
Foto red 2018 08 11I Hammarbyslussen Foto red 2018 08 11I Hammarbyslussen Foto red 2018 08 11

Tillbaks