BV 4 nr 232  FINA LINA

Sommaren 2021

Vad skulle 2021 ha i stt sköte när det gällde Fina Lina? Siljan behagade prötsligt att öka och medio maj var det möjligt för F-rederiet att sjösätta.. Vädret var som det var och en liten men framgångsrik provtur företogs genast.

 

Ett synnerligen vackert ekepage på väg mot det blå. Foto Fabrikören 2021 04 18

Redarinna signalerar att allt förlöpt väl. Foto Fabrikören 2021 04 18

Tyst och fint tickar hon på. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 06 12

Fina Lina med Ann-Britt och Fabbe med Lassse mötte upp på Nätrans första långtur Foto red 2021 08 06

Fina Lina är en tystgående pärla och har blivit synonym med tjejbåten. Här på Väsman Foto red 2021 08 29På mer öppet vatten i Väsman. Foto red 2021 08 29

Tillbaks