BV 4 nr 232  FINA LINA

Sommaren 2022

Vad skulle 2022 ha i sitt sköte när det gällde Fina Lina?
Siljan behagade att öka i maklig tack och inte förrän i slutet av maj var det möjligt för F-rederiet att sjösätta..

Klar för nya resor och äventyr. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 05 28

På Åkdon och Termos i Leksand Nöjda ägare förklarar. Foto Red 2022 06 14

 Fina Lina på Hjelmare kanal. Foto red 2022 06 12


Fina Lina under jvg bron i Leksand, på väg mot Siljans Fartygsförenings höstträff.  Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 09 10


Tillbaks