Projekt Rv 70 tuggar ännu en bro!

 

Den 3 juli 2014 var det dags att avverka undersidan av bron över Tunaån i Borlänge. Efter sjösättning på rampen vid Tylla Torsång var det inte långt uppför Dalälven till Tyllsnäs udde där Tunaån rinner ut. Efter någon distansminut i pastorala idyller kom vi fram till brospannet, f.ö lika nedklottrat som Mellstabron norr om Borlänge.

Vi körde så långt ån var farbar till Vatthammar och intog fika och föda flytande på den lilla tjärnen.
Sedan tillbaka igen och uppför Dalälven till Mjälga, där vi kunde se SSAB och E 16-bron. Men denna tilldrog sig inte vårt intresse. Åter till Torsångs utmärkta Cafe för lunch.

Därefter avverkade vi båda lederna på ömse sidor Torsångs Kyrka. Den ena upp i Ösjön,  den andra upp i Glottret, Runns södra del. Vi smög till och med under den låga bron till Kaplanstjärnen mitt för kyrkan. Små båtar har stora möjligheter!
Vi körde också nedströms en kort sväng för att se om kanotstadion fanns kvar på älven. Men så icke. Albinmotorn skötte sig utmärkt under de fyra gångtimmarna, redaktionen och besättning kände att vi åter fått full valuta för vinternas satsningar på den lilla flottningsveteranen Inez.

 

Sjösättning på rampen vid Tylla Torsång. I förgrunden ett varpankare. Alla bilder red 2014-07-03

Upp mot Tunaån.

Om styrbord Tyllnäs Camping.

Snart under RV 70 i regnet

Tidens tand eller tecken?!

Vi fortsätter under nästa bro.....

........vilket ger nya vyer

Vägs ände för oss och Inez vid Vatthammars fors där vi ankrade och intog fika.

Så åter ut på Dalälven och mot Torsångs Café för lunch.

Men först går vi mot Borlänge..

och betraktar imponerande träkonstruktioner..

..samt en doft av den stora världen.

Vi gläds åt stadens rykande födkrok och vänder åter nedströms mot Torsångs Café för lunch.

Har ligger ångf. Bäsingen som fram till 1970 hade samma ägare som vår lilla Inez

Stärkta av dagen lunch drar vi vidare mot den grävda kanalen som kallas Lillälven.

Under två broar upp upp mot Ösjön. I bakgrunden Torsångsbron över Dalälven

Tre broar på samma bild

Vid Ösjöns strand passerar vi urtiden

Så tillbaks till Dalälven och upp genom stora farleden till Runn. Denna bro var i flydda dagar öppningsbar.

Runn och farleden till Falun.

Vi vänder och tar ån in till Kaplanstjärnen och går därmed under dagens två sista broar.

Undra om trafikverket har koll på den sprickan?!

Färdigåkt för denna gång, Albinvimpeln halas .

Avlastning, lastning och hemfärd efter en fin dag på nya farvatten.

 

 

Tillbaka till Huvudsidan nr 232 Lina