Tillverkningsnr 192 typ BV Uttern nu Elvira

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Storsjön - Övre Indalsälvens Flottningsförening den 24 maj 1953. Båten vägde komplett ca 14 ton. Längd 13,20 m. Bredd 3,30 m. Djupgående 1,68 m. I orginal Seffle 40 hkr tändkulemotor typ S28 BFV med motornummer 8359. Levererades med varpspel typ Järfveds mek verkstad. Namnet var Uttern och båten trafikerade Näldsjön i Jämtland

Båten såldes 1968 till en lotsplatschef i Skellefteå. Han flyttade båten till Östersjön. Han bytte ut kulmotorn mot en MD 42 och byggde en ny styrhytt enligt en mer fartygsinspirerad design. Som det syns på bilden så brann båten på -90 talet och stod sen och förföll ytterligare. Den sista bilden visar resultatet efter ett omfattande renoveringsarbete. Båten finns nu troligen i Piteå. Uppgifter och bilder genom Sven Jönsson

Tillsänt foto 2016 06 20

Uttern på slipen vid Näldsjön.ca 1965. Foto Statens Sjöhistoriska Museum Bernt Fogelberg

Uttern på slipen vid Näldsjön sommeren 1967. Foto Statens Sjöhistoriska Museum från Yngve Rollofs samling

Uttern i Skellefteåhamn 4 juli 1970. Foto Bernt Fogelberg genom Gert Ekström.

Uttern i Ursviken.
foto Rolf Bengtsson nov 1995 i Bengt Westins samling.

Ombyggd men brandskadad. Foto genom Sven Jönsson

 

Nu som Elvira. Foto genom Sven Jönsson 2007

En skönhet som red hoppas att få återse! skrev vi 2007.
I juli 2016 fick vi aktuella bilder på Elvira som renoverad är en flytande glassbar i Piteå

Tillsänt foto 2016 06 20

Tillbaks