Tillverkningsnr 206 typ BV Gerdt

 

Lidwall & Söner AB levererade denna ombyggnad till Dalelfvarnes Flottningsförening i mars 1954. Längd 13,20 m. bredd 3,08 m. Trots att detta var en ren ombyggnation fick båten ett eget tillverkningsnummer.

Hon var ursprungligen byggd vid Hernösands Mekaniska Verkstad & Varf. 1904 Längd 13,20 Bredd 3,15 djupgående 1,1 m. Bruttodräktighet ca 13 ton. Maskin en var en ångmaskin av varvets konstruktion på 25 indikerade hkr, ersatt 1953 av en Seffle tändkulemotor typ S210 BFV på 50 hkr. Ursprunghligen var Gerdt byggd som en öppen varpbåt för Nedre Dalälvens Flottningsförening. Kontrakt skrevs med Hernösands MV & Varfs AB den 9 dec. 1903: För Nedre Dalelfvens Flottningsförening, en varpångbåt ”Gerdt” om 58 x 12 x 3 fot, en maskin om 25 Ihk, en panna om 7,84 kg. Leverans: Per jernväg under maj månad. Pris: 19.800 kr.

Båten trafikerade Dalälven vid Näs bruk fram till 1959 då hon istället användes nedströms på Färnebyfjärden tillsammans med ångvarpbåten Östa. Bas för verksamheten var orten Ista där slip och brygga fanns. Efter flottningssäsongen 1953 fick Lidwall & Söner AB efter sedvanligt anbudsförfarande uppdraget att motorisera och modernisera Gerdt. Då arbetet var omfattande fick båten ett eget tillverkningsnummer hos Lidwalls. De flesta ombyggnationer hos verkstaden i Leksand kallades reparenter och fick inget eget tillverkningsnummer även om arbetena i vissa fall var lika omfattande som med Gerdt

Efter att flottningen på Dalälven avslutades i och med 1970 år säsong, brukades båten fram till 1973 med avvecklingsarbeten av flottleden. Skeppare sista åren var Sven Hellström. Därefter avsattes båten till det kommande flottningsmusset i Gysinge. Ångvarpbåten Laxen hade redan 1973 sålts till Siljan och Anders Åhlén, men nu företogs en bytesaffär och Gerdt kom upp till Siljan och Laxen återvände till Gysinge då en ångbåt smällde högre än Gerdt,. Det blev inte så många turer på Siljan med Gerdt. Hon låg mest still i allt sämre skick vid bryggan i Övermo. En av redaktörerna för Lidwallssidan lyckades till slut förvärva båten vintern 1995 och tillsammans med Mats Nordqvist påbörjades ett omfattande upprustnings arbete med torrsättning blästring och målning samt igånsättande av maskinen som då inte gått regelbundet på ca 20 år. I augusti 1996 gick båten för egen maskin. Mats N. var med som delägare några år men nödgades sluta pga.husbygge mm.och Red blev ensam ägare från 1998. Åtskilliga turer företogs och många vänner och kulmotorentusiaster åkte med. Båten kom att fortsätta trafikera Siljan med angränsande farvatten.. Våren 2007 blev Gerdt K-märkt av Statens Maritima Museér. En stor hedersbetygelse för ägaren.

Båten var planmässigt slipdragen på Övermo Varv för underhållsarbeten vinter 2010-2011och såldes isamband med det till Johan Lövris. Efter att varit under en nödvändig och omfattande maskinrenovering under hela 2014 kom Gerdt åter i drift till 2015 och kanske har hon inte gått så bra ens när maskinen var ny 1953. Förutom maskinrenoveringen så smyger Kerstin och Johan in den ena komfortdetaljen efter den andra utan att ge avkall på varpbåtskänslan. Toa finns t.ex, värme och andra bekvämligheter i kojen, man bygger en snyggt rostfri köksbänk på akterdäck.

Tag en tur med Gerdt på You Tube genom att trycka här inspelad 2001, glöm ej att sätta på ljudet!!

Gerdt på ingång till Rättvik under Classic Car Week. Foto red. 2012-07-31

Sannolikt en leveransbild fr 1904 från Näsbruk . Från Arne Sundströms samling

Flottare i By vid Näs bruk ca 1930 till vänster båtens skeppare. Wilhelm Ahlgren foto från Knut Dahls samling

 

Båten hade vid den tiden 2 kojplatser längst akterut. Skepparen sitter på rufftaket. Maskinisten vid maskinen midskepps och däcksman i fören, Vardagsbild ?? från 1920 talet i Reds samling 

Ritningsförslag på ombyggnationen daterad 1953 10 24. Konstruktör Martin Lidwall

 

Lidwalls offert för ombyggnationen. Reds arkiv.

Gerdt strippad på ångmaskin, panna och varpspel. Bilden från upptagning av skrovet i Hovnäs för vidare transport till Lidwall & Söner AB i Leksand är tagen sent på året 1953. Vi har fått bilden från Per Söderlund vars far flottningsinspektor Sam Söderlund ses mitt på bilden iförd skidmössa. Observera skylten på trailern i förgrunden med texten Varning för bred last.

Leveransfoto från LIdwalls Övermo tidig vår 1954.

Gerdt varpar timmer på Färnebofjärden i nedre Dalälven sommaren 1961. Foto båtens dåvarande skeppare Lennart Kvarnström.

Gerdt och varpångaren Östa vid Ista i Dalälven Foto Bernt Fogelberg 11 augusti 1968 i Bengt Westins samling.

Gerdt vid Övermo varv våren 1991. Foto Red .

En av redaktörerna för denna hemsida, Anders Winter förvärvade Gerdt i dec 1995 och ett omfattande upprustningsarbete påbörjades. I augusti 1996 gick åter maskinen och en kort provtur kunde göras. Här firas båtens 100-årsdag vid Lidwalls tidigare utrustningskaj i Övermo by, juli 2004. Foto Erik Winter.

På ingång till Rättvik vecka 31 och Classic Car Week 2006

Sefflemotorn som installerades 1953 är ännu i full drift. Här får den en dos av Skepparen/Maskinistens kärlek Foto Mats Lidwall

Upptagning för bla. bottenmålning på Övermo varv våren 2007. I samma veva blev Gerdt K-märkt av Statens Maritima Museér.
En verklig hedersbetygelse för allt nedlagt arbete med upprustning av båten. Foto Tomas Johansson.

På Österdalälven . Foto Tomas Johansson sept 2008

Tre bilder från ett hedersuppdrag i augusti 2009, Eric Lidwall d.y. och nyblivna makan Ida gör entre till bröllopsfesten i Övermo bystuga med Gerdt. Avgångsdags från Leksand. foto Mats Lidwall

På väg mot Övermo bystuga för bröllopsfest foto Mats Lidwall

Efter väl förrättat värv. foto Mats Lidwall 

Vid Nya ångbåtsbryggan i Rälta. Foto Mats Lidwall 2010 06 28

Ute på Siljan Foto Red 2010 08 05

Ut på Insjön. Foto red 2010 08 14

Åter mot Leksand Foto red 2010 08 14

Lagom fart 4,5 knop Foto red 2010 08 14

Ratten från 1904. Foto Erik Winter Foto 2010 08 14

Österdalälven . Foto Erik Winter 2010 08 14

På land för underhåll och ägarbyte. Foto Red 2010 10 02

På land efter fyra år i sjön. Färgen i bra skick konstaterar Johan Lövris. Foto Red 2010 10 02

Här sprider Sefflemotorn välljud på båtdagen i Rättvik under Classic Car Week. Foto Red 2011 08 02

På ingående från Siljan. Foto Christer Samuelsson

Vidare nedför älven. Utekök på gång. Foto Red 2015 08 01

Johan Lövris i maskinrummet med sitt eget verk. Den renoverade Sefflemotorn typ S 210 på 50 hkr. Foto red 2015 08 01

Tillslaget för glödtändningen har tidstypiska detaljer. Foto red 2015 08 01

Vackra maskin detaljer. Foto red 2015 08 01

Vackra detaljer på Gerdt, främre cylindern och ljuddämparen. Foto red 2015 08 01

Johan lägger till på Lidwallsbåtens dag . Foto red 2017 08 05

Karin. Gerdt och Erik vid kajen i Leksand på Lidwallsbåtens dag . Foto red 2017 08 05

Vid Övermo varv flankerad av Lidwallsbygget BVB 5 nr 260 Jim och DFF-båten Hovran på tillfälligt besök. Foto red 2020 08 01

Johan och Kerstin håller på att renovera Gerdts styrhytt men brukar båten under tiden.
Hon var givetvis med på Siljans Fartygsförenings höstträff. Foto Red 2022 09 10Gerdt på Österviken under Siljans Fartygsförenings höstträff. Foto Red 2022 09 10

Tillbaka