Tillverkningsnr 216 typ BV 18  kallades  Isak tidigare Pan


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Statens Vattenfallsverk och kraftverksbygget vid Bergforsen den 5 maj 1954. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Båten levererades med en Sefflemotor typ S110 BFV på 25 hkr med tillverkningsnr 8635. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 12 mm lina och byggdes med styrhytt av plåt. På leveranskortet står att läsa: "Bordläggningen utföres i 4 stråk. Plåttjockleken i stråk 1 och 2 i 5 mm plåt. Så även i stråk 3-5 fram till till spant 4. I övrigt byggs skrovet i 4 mm." Detta är känt om båten med tillverkningsnr. 216 genom studium av tillverkningskortet.

Leveransdokumentet.. Lidwallssidans arkiv

Båten inköptes av Neptunbolaget 1971 och var då försedd med spel som satt inne i hytten och en BM-motor, troligen av typen 1052. Spelet skrotades och båtens försågs med en bogserkrok utan utlösning. På bilden nedan ses hon assistera vid lastning av Neptunbolagets stora timmerpråm Hera utanför Lidingö. Båten kördes vid foto tillfället av Claes Sandberg. Han berättar att de stora tuberna på däck innehöll luft för att fylla dykarnas tuber. Hytten på bilden var den ursprungliga men den lilla, tidigare öppna vågbrytaren tillkom på Neptunbolagets varv på Gåshaga. Runt 1976-78 avvecklades Neptunbolagets timmertransporter och båten blev liggande vid Gåshaga. Därifrån såldes den till okänd.

Red såg båten första gången oktober 2002 under en spaningstur i Roslagen. Båten fanns på en gård i Väddö, Finala  tillsammans med mängder av entrepenadmaskiner av olika slag. Båten låg på land i dåligt skick och kallades då Isak. Dåvarande ägare hade bärgat båten runt 1995 vid Hargshamn där den då låg övergiven med aktern i havet sedan många år tillbaka. Båten var då försedd med en Volvo Viking 6-cyl lastbilsmotor. Hur den brukades mellan 70-talet fram till 1995 har red ingen vetskap om men med tanke på alla påsvetsade pollare och den större motorn bör den varit i någon form av yrkestrafik.

I nådens år 2016 blev det uppenbart att även detta stålskrov borde vara ett Lidwallsbygge. Vi fick tipset av ägaren Anders T. Han köpte skrovet  i Finnala runt 2018. Det föranledde red att dra sig till minnes en bildserie som ploppat ned i e-postens inkorg redan 2009 från Sven Jönsson. På Svens bilder finns flera detaljer som styrker våra teorier och som Anders T. sedemera bekräftat. Pollare med gjutnr. 618 och typisk Lidwallsratt med gjutnr. 3564. På en av Svens bilder ses hela arrangemanget av styrningen med vajrar, linhjul och andra typiska detaljer under akterdäck. Båten var i mycket dåligt skick redan i början av 2000 talet. Anders T. skrotade båten men tog till vara pollare, ratt mm som kom att användas på hans andra BV-15 båt okända 33

Red bevakar sidor där Lidwallsbåtar kan uppträda och vi får ofta tips på möjliga objekt från våra läsare. I april 2021 dök en annons på Blocket.se. De gällde en plåtbåt som uppenbarligen hade ägts av Skånska Cementgjuteriet men som visade sig ha en 25 hkr Sefflemotor med just tillverkningsnr 8635. Båten som motorn finns i april 2021 är en betydligt kortare -7,10 m x 2,10 m - öppen båt troligen tillverkad av Mohögs Mekaniska verkstad men genom kontakt med vännen Kent Olsson och Föreningen Sefflemotorn vet vi att motorn levererades till Leksand och Lidwalls den 15 februari 1954. Den kom från nr 216 som var skrotad!

Hos Neptunbolaget som Pan. I bakgrunden timmer som skall lastas på pråmen Hera. Foto Claes Sandberg 1972

Bekanta former. Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Vågbrytaren med öppning föröver för bekväm debarkering Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Välbekant ratt om än förstorad. Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Originalpollaren satt på rätt plats. Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Motorn som suttit i BV 18 nr 216. Foto med tillstånd från Klaravik

Levererad till Leksand den 15 februari 1954 Foto med tillstånd från Klaravik

Motorns nuvarande bärare. Foto med tillstånd från Klaravik.

Båtens märkning. Foto med tillstånd från Klaravik.

 

Tillbaks