Tillverkningsnr 216 typ BV 18


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Statens Vattenfallsverk och kraftverksbygget vid Bergforsen den 5 maj 1954. Längd 9,00 m. Bredd 2,80 m. Båten levererades med en Sefflemotor typ S110 BFV på 25 hkr med tillverkningsnr 8635. Båten hade ett varpspel typ SM 20 för 12 mm lina och byggdes med styrhytt av plåt. På leveranskortet står att läsa: "Bordläggningen utföres i 4 stråk. Plåttjockleken i stråk 1 och 2 i 5 mm plåt. Så även i stråk 3-5 fram till till spant 4. I övrigt byggs skrovet i 4 mm." Detta är känt om båten med tillverkningsnr. 216 genom studium av tillverkningskortet, se nedan .

Red bevakar själva sidor där Lidwallsbåtar kan uppträda och vi får ofta tips på möjliga objekt från våra läsare. I april 2021 dök en annons på Blocket.se.  De gällde en plåtbåt som uppenbarligen hade ägts av Skånska Cementgjuteriet men som visade sig ha en 25 hkr Sefflemotor med just tillverkningsnr 8635. Båten som motorn finns i april 2021 är en betydligt kortare -7,10 m x 2,10 m - öppen båt troligen tillverkad av Mohögs Mekaniska verkstad men genom kontakt med vännen Kent Olsson och Föreningen Sefflemotorn vet vi att motorn levererades till Leksand och Lidwalls den 15 februari 1954. Var vår nr 216 tagit vägen vet vi inte! Skrotad? Motorbytt ? Skjunken eller övergiven i de norrlänska skogarna.? Vad vi vet är att motor finns kvar i förmodat gott skick i april 2021

Leveransdokumentet.. Lidwallssidans arkiv

Motorn som suttit i BV 18 nr 216. Foto med tillstånd från Klaravik

Levererad till Leksand den 15 februari 1954 Foto med tillstånd från Klaravik

Motorns nuvarande bärare. Foto med tillstånd från Klaravik.

Båtens märkning. Foto med tillstånd från Klaravik.

 

Tillbaks