Tillverkningsnr 218 typ BVV 10 Håkan

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ströms Sågverks AB i Mora den 17 maj 1954. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I orginal en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 Bf med motornummer 8767. Den fanns ännu kvar i båten 2010. Levererades med varpspel typ SM-7. Namnet är Håkan .

Strömsågen i Saxviken i Mora var inriktad på grova produkter, bland annat sågades slipers till järnvägen. Timret förvarade i Saxviken i centrala Mora. Här rangerades virket med hjälp av Håkan. Redaktören har många onsdags- och fredagsmornar blivit väckt av båtens kulmotor då han sommarjobbade på passagerarbåten Gustaf Wasa. G.W. låg dessa nätter i Mora och red bodde som sig bör i skansen, som var tämligen orörd från 1920 -talet. Dessvärre togs inte något kort på båten då hon gick i trafik i Saxviken.

Båten försåldes av sågverket omkring 1977 till en privatperson i Linghed. Båten såldes  vidare runt 2003 och kom åter tillbaks till Moratrakten. Båten föreföll vara i bra skick och orginalmotorn var kvar. Båten var under flera år till salu och såldes våren 2009 till Gävle till en  far och son Stämne. Avsikten var att köra på Storsjön vid Sandviken. Motorn startades men endast på land. Planerna om fart på Storsjön gick i stå av olika orsaker varför båten återigen blev till försäljning. Medio 2012 såldes den vidare till en man i entrepenadmaskinbranchen i Östhammar. Han hade länge önskat sig en kulmotorbåt och då motorn gick igång fint vid försäljningen slog han till direkt. Vidare öden efter januari 2014 är för oss okänd..

 

Ett leveransfoto med namnet påmålat. Det var ovanligt att  BVV-10  båtarna begåvades med namn.
Troligen utanför Norsbro sågverk Leksand   Foto
1954 i Leksands lokalhistoriska  arkiv.


Håkan i Saxviken Mora Bilden tagen av Bernt Fogelberg på 1960-talet. Fotot från Sjöhistoriskas fotoarkiv med courtesy.

Vinterupplagd i Saxviken vid sågen. Foto Re1976

Vinterupplagd i Saxviken vid sågen. Foto Re1976

I Linghed. Foto från Conny Aronsson 1980.

I Linghed. Foto Red 1999.

Åter i Mora. Rustad och med nytt tak. Foto redaug 2006.

På spaning i Mora hittades Håkan rustad och med nytt tak. foto red aug 2006.

Åter i Mora. Rustad och med nytt tak. foto red aug 2006.

Håkan i Mora. foto Tomas Johansson 2007.

Håkan i Mora. foto Tomas Johansson 2007.

Håkan här i Gävle och åter till salu. foto Göran Stämne 2010-05-20

Tillbaks