Tillverkningsnr 23 typ BVV 15

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Hasselavattnens Flottningsförening den 2 april 1948 per lastbil.. Längd 8,00 m. Bredd 2,70 m. Totalvikten var 2800 kg. Båten hade en Bolinder Eskilstuna tändkulemotor med luftstart typ B5M15 med motornr 36463 på 12 hkr vid 675 rpm. Spelet var av typen SM10 och båten hade brytskivor för prejning. Spelet var spegelvänt så att stora kugghjulet satt närmast BB sidan. Alla dessa uppgifter på tillverkningskortet gör att vi med största säkerhet tror att bilderna från DIBIS.se visar just nr 23. 

Riktiga Flottare med Färg. Foto Hilding Mickelsson Hälsinglands Museeum


Foto Hilding Mickelsson Hälsinglands Museeum via digitalt Museum.

En härlig bild på flottarbåten med en Hälsingegård i bakgrunden, troligen från början av 1960 talet. Kan ni se den inkilade stocken tvärs båten midskepps? Den fick besättningen hoppa över varje gång de skulle förflytta sig i båten och är nog orsaken till att denna båttyp bara kom att byggas i 3 ex. Den relativt stora bredden gjorde säkert att det blev kraftiga vibrationer i friborden som alltså dämpades genom den uppspända stocken. Okänd fotograf från DIBIS.se.

 

Tillverkningsdokumentet på nr 23 Lidwallssidans arkiv.

 

 Ytterligare en ögonblicksbild på nr 23. Motorn har gått hårt och stänkt oljefläckar över hela båten. På vänster sida under sittbänken ses en Castrol smörjoljedunk, hink för spillolja, svagdricksflaska och ett kvartsfat råolja. På frontskottet kan den övermålade tillverkningsskylten skymtas ovanför dörrarna. På högersida under bänken ses kärlet för startluften. Och ratten kan inte vara av någon annan tillverkare än  Lidwalls. En av de få bilder som finns tagna på dessa båtar i arbete och deras besättning.
Okänd fotograf från DIBIS.se

 

 

Ratten, styrvajern som löper i de små rören, hållarna för bänken och Bolinder motorn. allt talar för en Lidwallsbåt. Okänd fotograf från DIBIS.se

 

Återigen dök en gammal båt upp som vi trodde var borta sedan länge. En av våra vaksamma följare  - Thomas Johansson  - hittade dessa bilder på Blocket.se hösten 2017. Säljaren hade ingen historia att berätta men det geografiska läget och bilderna säger oss att vad vi ser  nedan är just BVV 15 nr  23.  Båtskrovet var ordentligt blästrat och grudmålat vad vi kunde se.Foto från Blocket.se hösten 2017


Foto från Blocket.se hösten 2017Foto från Blocket.se hösten 2017


Akterdäcket borta men trissorna för styrningen ses tydligt. Foto från Blocket.se hösten 2017

Tillbaks