Tillverkningsnr 241  typ BVV 10

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Skellefteå Flottningsförening i just Skellefteå den 31 mars 1955. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Båten var av den sista modellen  av spantbyggda BVV-10 båtar som kallades typ 1954.  Den levererades med en 10 hkr Sefflemotor typ S15 BF 750 v/m med motornummer 8885 och ett varpspel  typ SM10 med lina och spelkrok. Den var även försedd med en båge för bogserkrok. Spelet  var ovanligt stort  för att dras av en 10 hkr motor. Nr 241 monterades av Ingemar Widell.  Båten var en av de få BVV-10 båtarna som byggdes med hytt. Vi har ingen kännedom om båtens öden och äventyr hos SFF. Vi har letat fram ritningen på hytten i Lidwalls arkiv vilket vi hoppas kunna hjälpa till vid ev identifiering  om äldre bilder på en hytt försedd BVV-10 båt dyker upp
Ritning på nr 241 i Lidwallsarkivet Reprofoto Red  8 dec 2018Detalj av ritningsnummer  1-2421.
Reprofoto Red  8 dec 2018

Ritningen på frontskottet. Akterut var båten öppen då spelvajern löpte ut där. Reprofoto Red  8 dec 2018
Synpunkter och tips mottages tacksamt.  Skrotad  eller finns hon kanske kvar ?!

Tillbaks