Tillverkningsnr 25 typ BVV 15


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Nättra Älvars Flottningsförening i Köpmanholmen den 13 april 1948. Längd 8,00 m. Bredd 2,70 m. Totalvikten var 2850 kg. Den hade en Solomotor typ H 12 på 12 hkr vid 850 rpm. Spelet var av typen SM10 och båten hade brytrullar för draggen akteröver. Då var den helt öppen, okänt år byggdes hytten. När båten kom till Stockholm vet vi inte men nuvarande ägare köpte båten tillsammans med en liten pråm och med dessa körde han material i Stockholms Skärgård.

 

Foto Sven Gladh 2014-06-03

 

 

Foto Sven Gladh 2014-06-03

 

Foto Sven Gladh 2014-06-03

Foto Sven Gladh 2014-06-03

Foto Sven Gladh 2014-06-03

 

Tillbaks